Výsledky vyhľadávania

 1. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - KUBICA, Milan. The Current Challenges of Property Valuation: The Case of Sweden. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 15-24 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. PODMANICKÁ, Martina. Kúpa podniku alebo jeho časti v Slovenskej republike. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 14 online.
  článok

  článok

 3. GOLDAU, Hartmut - MARKOVIČ, Peter - NOVYSEDLÁK, Martin. Die Preisentwicklung bei Bestandsimmobilien und mögliche Einflüsse auf die finanzielle Nachhaltigkeit von KMUs. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 20-46 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 4. KUBICA, Milan - KMETY BARTEKOVÁ, Mária - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Real Estate Valuation Approaches Applied in Canada: Income Approach vs. Cost Approach. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 309-316 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 5. Due Diligence bei Unternehmensakquisitionen. 8. überarbeitete Auflage. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2019. 883 s. ISBN 978-3-7910-4192-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. REHÁK, Štefan - KÁČER, Marek. Estimating Price Gradient in Bratislava with Different Distance Measurements. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Journal of European Real Estate Research. - Bingley : Emerald. ISSN 1753-9269, 2019, vol. 12, no. 2, pp. 190-206 online. VEGA 1/0886/16.
  článok

  článok

 7. REHÁK, Štefan. Do People in Petržalka Value Green Areas? A Hedonic Model of Apartment Prices. In Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. ISBN 978-80-225-4540-2, pp. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0886/16, APVV-14-0512.
  článok

  článok

 8. HANÁK, Jakub - KUHROVÁ, Kristýna - SEDLÁČEK, Jan. Oceňování služebností. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 161 s. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-628-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. VAŠUTA, Tomáš. Realitná hostina s otáznym koncom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 6. júla 2017, roč. 27, č. 27, s. 38-39.
  článok

  článok

 10. DLUHOŠ, Martin. Simulácie rôznych typov prémie medzi inzerovanou cenou a realizovanou cenou nehnuteľností a ich možné dopady na odhady parametrov. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 1, s. 5-13 online. I-17-101-00 "Oceňovanie nehnuteľností v SR v kontexte nového systému zdaňovania nehnuteľností na základe ich trhových cien" (Projekt mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov).
  článok

  článok