Výsledky vyhľadávania

 1. PAVELKA, Ľuboš. Tajomstvo ceny práce. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2018. ISSN 1335-4051, 14. mája 2018, roč. 28, č. 109, s. 28.
  článok

  článok


 2. JUHÁSZOVÁ, Zuzana et al. What is the Price for Audit? In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 41-45. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok


 3. VIŠŇOVSKÝ, Viliam. Razantné zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2018. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 2-3, s. 107-132.
  článok

  článok


 4. ŠAGÁTOVÁ, Slávka - RYBÁROVÁ, Daniela. Opportunities for the Development of Human Capital in the Enterprise. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises as an Immanent Determinant of their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9172-6, s. 109-117. VEGA 1//0784/15.
  článok

  článok


 5. KOLLÁROVÁ, Zuzana. Zamestnanec je pre firmu drahý. Vyplatí sa študent na dohodu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 52-53.
  článok

  článok


 6. KOLLÁROVÁ, Zuzana. Lacná pracovná sila? Hľadajte ju v Ázii. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 14. apríla 2016, roč. 26, č. 15, s. 52-54.
  článok

  článok


 7. TÓTH, Peter - VAĽKOVÁ, Katarína. Wage rigidities and jobless recovery in Slovakia: new survey evidence. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Apríl 2016, roč. 24, č. 2, s. 27-31.
  článok

  článok


 8. VIŠŇOVSKÝ, Viliam. Minimálna mzda v roku 2016. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 2-3, s. 55-71.
  článok

  článok


 9. PAVELKA, Ľuboš - KRCHNÁK, Peter. Taxes and contributions costs of Slovak companies from the viewpoint of the economy’s competitiveness. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on european integration 2016. International conference. International conference on european integration 2016 : proceedings of the 3rd international conference on european integration 2016 : may 19 – 20, 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 724-730 CD-ROM. VEGA 14-030-00.
  článok

  článok


 10. ŠUMANOVÁ, Radka - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Matice odvodov a ich využitie pre potreby zamestnávateľa. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISSN 1805-0638, 2016, roč. 5, č. 1, s. 37-42 online. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok