Výsledky vyhľadávania

 1. DEÁKOVÁ, Stanislava. The Impact of the Minimum Wage Level on the Management of Human Resources in the Enterprise. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 103-108 online. VEGA 1/0569/18, KEGA 025EU.
  článok

  článok

 2. COOPER, Kristen B. - DRÁBIK, Dušan. Ethanol Policies and Welfare under the Pre-existing Fuel and Labor Taxes. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 8, s. 791-810.
  článok

  článok

 3. PAVELKA, Ľuboš. Tajomstvo ceny práce. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2018. ISSN 1335-4051, 14. mája 2018, roč. 28, č. 109, s. 28.
  článok

  článok

 4. VIŠŇOVSKÝ, Viliam. Razantné zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2018. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 2-3, s. 107-132.
  článok

  článok

 5. JUHÁSZOVÁ, Zuzana et al. What is the Price for Audit? In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 41-45. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok

 6. ŠAGÁTOVÁ, Slávka - RYBÁROVÁ, Daniela. Opportunities for the Development of Human Capital in the Enterprise. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises as an Immanent Determinant of their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9172-6, s. 109-117. VEGA 1//0784/15.
  článok

  článok

 7. KOLLÁROVÁ, Zuzana. Zamestnanec je pre firmu drahý. Vyplatí sa študent na dohodu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 52-53.
  článok

  článok

 8. KOLLÁROVÁ, Zuzana. Lacná pracovná sila? Hľadajte ju v Ázii. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 14. apríla 2016, roč. 26, č. 15, s. 52-54.
  článok

  článok

 9. TÓTH, Peter - VAĽKOVÁ, Katarína. Wage rigidities and jobless recovery in Slovakia: new survey evidence. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Apríl 2016, roč. 24, č. 2, s. 27-31.
  článok

  článok

 10. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - PŘÍVARA, Andrej. Foreign direct investment in Slovakia and its impact on the labor market. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, p. 885-892. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok