Výsledky vyhľadávania

 1. Spotrebiteľský barometer I. : 2018 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 26 s. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 12/2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [43 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Spotrebiteľský barometer I. : 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [26 s.]. Makroekonomické štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 1/2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [38 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 3/2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [38 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Spotrebiteľský barometer II. : 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [26 s.]. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Spotrebiteľský barometer III. : 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online 26 s. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Spotrebiteľský barometer IV. : 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online 26 s. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Dajú sa ovplyvniť a míňajú. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 1, s. 24-25.
  článok

  článok


 10. Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike 12/2015 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. online [38 s.]. Podnikové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha