Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 6491  
Vaša otázka: Heslá = "ceny"
 1. KVARDA, František. Mieri k nám ruský ultralacný obchod. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 1, s. 34.
  článok

  článok

 2. TINÁK, Rastislav. Za zdražením potravín sú aj proteíny. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 1, s. 20-21.
  článok

  článok

 3. KAPITÁN, Peter. Mliečne alternatívy neprevládnu. In TaPmag : tovar & predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2022. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 63, (2022.
  článok

  článok

 4. ŠTĚPÁN, Vladimír. Jak řešit vysoké ceny energie v ČR? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok

 5. PIŠTA, Ján. Vývoj cien energetických komodít v období 12/2021 až 02/2022. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 10-14.
  článok

  článok

 6. HUBIČKA, Filip. Růst cen nájmů bude pokračovat. In Logistika. - Praha : Economia, 2022. ISSN 1211-0957, 2022, roč. 28, č. 4, s. 36-39.
  článok

  článok

 7. KALABISKA, Roman - HLAVÁČEK, Michal. Regional Determinants of Housing Prices in the Czech Republic. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683, 2022, vol. 72, no. 1, s. 2-29.
  článok

  článok

 8. ŽIVKOV, Dejan - DAMNJANOVIĆ, Jelena - PAPIĆ BLAGOJEVIĆ, Nataša. Energy Commodity Price Risk Minimization with Precious Metals in a Multivariate Portfolio. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683, 2022, vol. 72, no. 1, s. 50-70.
  článok

  článok

 9. KLEMENT, Josef - KOZÁK, Jan. Vliv prostorové regulace na nabídku nového bydlení v České republice. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2022. ISSN 0032-3233, 2022, roč. 70, č. 1, s. 3-26.
  článok

  článok

 10. STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra. Aktuálne o zmenách vo vybraných ekonomických pravidlách v r. 2021 - 2022 na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 77-86 online.
  článok

  článok