Výsledky vyhľadávania

 1. TOMAN, Pavel. Námořní dopravě pomohla digitalizace. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 1-2, s. 26-30.
  článok

  článok

 2. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Oprava základu dane a DPH. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 8, s. 6-21.
  článok

  článok

 3. TOMAN, Pavel. Loňský rok vládly ve vzduchu turbulence. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 1-2, s. 22-25.
  článok

  článok

 4. ŠKRINIAR, Pavel. O inflácii alebo Myška, čo nehryzie, no neustále ujedá. In Denník N. - Bratislava : N Press, 2020. ISSN 1339-844X, 6.5.2020, s. [1-4] online.
  článok

  článok

 5. HUBIČKA, Filip. V západních zemích teď máme šanci. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 10, s. XIII-XVI.
  článok

  článok

 6. BARLAŠOVÁ, Terézia. Zmena cenovej stratégie vybraného podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, s. 148.
  článok

  článok

 7. SIMONIDESOVÁ, Jana. Transfer Pricing. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 135.
  článok

  článok

 8. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Cenová diskriminácia ako efektívny nástroj cenotvorby v podmienkach nedokonalej konkurencie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 156-167 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 9. KUFELOVÁ, Iveta. Cenotvorba a cenové praktiky na zahraničných trhoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 348-355 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok

 10. KUFELOVÁ, Iveta - STAŠEK, Miroslav Erik. Analýza metód cenotvorby vybraného produktu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 336-347 online. VEGA 1/0368/18.
  článok

  článok