Výsledky vyhľadávania

 1. MALINOVÁ, Albína. Analýza případů ukončené pracovní neschopnosti a osob s ukončenou pracovní neschopností v České republice v letech 2009–2019. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1805-2991, 2021, roč. 63, č. 1, s. 22-38.
  článok

  článok

 2. HÜBELOVÁ, Dana - CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice - MACHUČOVÁ, Barbora. Vývoj naděje dožití a odvratitelná úmrtnost v krajích České republiky v období let 2006–2016 a jejich determinanty. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1805-2991, 2021, roč. 63, č. 1, s. 48-65.
  článok

  článok

 3. SIMONKA, Zsolt - SLANINKA, František - ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Konštrukcia diferenciálnych rovníc a ich využitie v zdravotnom poistení. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 105-113 online. VEGA 1/0160/20.
  článok

  článok

 4. GLASER-OPITZOVÁ, Helena. Sezónnosť v úmrtnosti na Slovensku. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 3, s. 35-56.
  článok

  článok

 5. KAHANEC, Martin - LAFFÉRS, Lukáš - SCHMIDPETER, Bernhard. The Impact of Repeated Mass Antigen Testing for COVID-19 on the Prevalence of the Disease. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Population Economics : International Research on the Economics of Population, Household, and Human Resources. - Basel : Springer Nature. ISSN 1432-1475, 2021, vol. 34, no. 4, pp. 1105–1140 online. VEGA-1/0692/20.
  článok

  článok

 6. HORVÁTHOVÁ, Miroslava. The Impact of COVID-19 on Changes in Consumer Behaviour. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, pp. 140 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. JUGHAIMAN, Abdulaziz Omar A. The Susceptible Size of Coronavirus Spread, Epidemic Age, and Optimal Decisions. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 21, pp. 150-166.
  článok

  článok

 8. POTOMA, Radoslav - PALA, Tomáš. Impact of COVID-19 Pandeme on EU Economic Activity. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4748-2, pp. 128-132 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. TARIŠKOVÁ, Natália. Potenciál kultúry pre potreby biznisu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 611-627 online.
  článok

  článok

 10. BALOG, Lukáš. Môže koronavírus vyvolať potravinovú krízu? : podľa OSN sa tak už deje. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 5-6, s. 50-51.
  článok

  článok