Výsledky vyhľadávania

 1. TOMAN, Pavel. Data i služby míří do cloudu. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 55-57.
  článok

  článok

 2. OSEI-OPOKU, Evans - REGAIEG, Rym - KOUBAA, Mohamed. Review on Cloud Computing Security Challenges. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 12, s. 63-69.
  článok

  článok

 3. KACHAŇÁK, Dušan. Cloud umožní firmám inovovať. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2020. ISSN 1337-9798, 2020, roč. 12, č. Jar/Spring, s. 27.
  článok

  článok

 4. Čtyři různe názory - čtyři různé pohledy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 6, s. 18-19.
  článok

  článok

 5. RŮŽIČKA, Ivo. Cloud je příležitost pro byznis, ne pro IT hračičky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 6, s. 24-25.
  článok

  článok

 6. SZIVÓSOVÁ, Mária. Informačné technológie so zameraním na cloud computing – analýza výhod a nevýhod. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 101-110 online.
  článok

  článok

 7. PAYOUT- jedinečná platobná brána na trhu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 23-23.
  článok

  článok

 8. Počítače na cestách - prienik dopravy a IT mení svet. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 24-26.
  článok

  článok

 9. GUBOVÁ, Klaudia - BEDE, Krisztina. Implementácia inteligentných technológií vo výrobe a ich ekonomický dopad vo vybranej spoločnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 220-228 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 10. BANDURIČ, Igor. Cloudové nástroje vo vzdelávaní. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 13-18 online.
  článok

  článok