Výsledky vyhľadávania

 1. JAŠKO, Jozef. Zamestnávanie cudzincov. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 4-5, s. 10-14.
  článok

  článok

 2. RUSNAK, Slavomíra Andrea. Skončenie pracovného pomeru s cudzincom. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 11, s. 208-224.
  článok

  článok

 3. ULIČNÁ, Martina. Miesto českého jazyka v jazykovej príprave zahraničných študentov na slovenských vysokých školách. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2020. ISSN 1338-6743, 2020, roč. 9, č. 1, s. 70-78 online.
  článok

  článok

 4. MELUŠOVÁ, Elena. Francúzska identita a stereotypy očami cudzincov. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 169-179 online.
  článok

  článok

 5. NOVÁ, Monika. Integrační proces u cizinců v České republice a ve Finsku. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 2, s. 40-54.
  článok

  článok

 6. BAJZÍK, Peter - NOVÁČEK, Peter. Emloyment of Foreign Labor Force in Slovakia. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISSN 1336-3727, 2020, roč. 18, č. 4, s. 12-19.
  článok

  článok

 7. SPIRIDON, Vasile. Travelling as a Foreigner. In The Journal of Romanian Literary Studies : [International Romanian Humanities Journal]. - Tîrgu Mureş : University in Tîrgu Mureş. ISSN 2248-3004, 2020, vol. 20, s. 45-49 online. Dostupné na : <https://old.upm.ro/jrls/JRLS-20/Volume%2020.pdf>
  článok

  článok

 8. KUTLÍK, František. Interkultúrna mediácia ako forma riešenia konfliktov pri zamestnávaní cudzincov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 4-5, s. 90-97.
  článok

  článok

 9. Cudzinci môžu naraziť na problém. Bankové účty. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 2, s. 42-43.
  článok

  článok

 10. JAŠKO, Jozef. Zamestnávanie cudzincov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 3, s. 10-13.
  článok

  článok