Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 239  
Vaša otázka: Heslá = "dane nepriame"
 1. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzenti: Zuzana Korytárová, Tomáš Ciran. 2. prepracované a aktualizované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. 184 s. [7,3 AH]. VEGA 1/0679/23. ISBN 978-80-571-0594-7. [Počet ex. : 15, z toho voľných 12, prezenčne 2]
 2. VÁLEK, Juraj et al. Daňovníctvo. Recenzovali: Alena Zubaľová, Beáta Šofranková. 2. prepracované a aktualizované vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2023. 384 s. [25,3 AH]. VEGA 1/0679/23. ISBN 978-80-7676-736-2. [Počet ex. : 25, z toho voľných 21, prezenčne 2]
 3. KOPČÁKOVÁ, Janka. Tax Breaks in the USA and in the European Union. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 119 online.
  článok

  článok

 4. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Marcela Rabatinová, Tomáš Ciran. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 184 s. [7,2 AH]. ISBN 978-80-571-0403-2. [Počet ex. : 15, z toho voľných 12, prezenčne 2]
 5. LUKÁČ, Jozef - NOVOTNÝ, Marcel - RAJFUR, Piotr. Harmonization of Direct Taxes in the Conditions of the European Union. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 91-96 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 6. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Daňovníctvo. Recenzovali: Alena Zubaľová, Mariana Mistríková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 399 s. [25,6 AH]. VEGA 1/0356/19. ISBN 978-80-7552-509-3. [Počet ex. : 27, z toho voľných 21, prezenčne 2]
 7. TÓTH, Peter - CUPÁK, Andrej - RIZOV, Marian. Measuring the Efficiency of VAT Reforms: A Demand System Simulation Approach. - Registrovaný: Scopus. In Oxford Economic Papers : General Economics Journal. - Oxford : Oxford University Press. ISSN 0030-7653, 2020, vol. 73, no. 3, pp. 1218-1243 online. (2020 - Current Contents). APVV-16-0321. Dostupné na : <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/233895/3/OEP_paper_final_RR2_mr.pdf>
  článok

  článok

 8. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Výdavky domácností na vybrané komodity. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 9. HLISTA, Jakub. Some Unclear Issues of the Application of EU State Aid Rules to (Indirect) Taxes. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2020. ISSN 1804-1183, 2020, č. 4, s. 101-105.
  článok

  článok

 10. MANOVÁ, Eva - KOPČÁKOVÁ, Janka. Tax System in Slovakia and Countries V4. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2020. ISSN 2585-8785, 2020, vol. 13, no. 2, pp. 15-25 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.