Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Teoretické východiská enviromentálneho zdaňovania. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-6] online. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 2. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : daňová teória a politika I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Marcela Rabatinová, Tomáš Ciran. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 176 s. [7,96 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-8168-646-7. [Počet ex. : 17, z toho voľných 13, prezenčne 3]

 3. ŠIMONOVÁ, Jana. Daňové úniky v Slovenskej republike : možnosti ich eliminácie vybranými opatreniami. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 176 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-603-0. [Počet ex. : 6, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva 2015 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. online [93 s.]. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-490-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. BITTMANNOVÁ, Bianka. The Current state of the tax harmonization in the European Union. In International journal of novel research in marketing management and economics [elektronický zdroj]. - Lucknow, India : [S.n.], 2016. ISSN 2394-7322, 2016, vol. 3, no. 1, pp. 1-9.
  článok

  článok


 6. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Aktuálne problémy harmonizácie daní v EÚ. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 752-767 online. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok


 7. WRÓBLEWSKA, Małgorzata. Škodlivá daňová súťaž v globalizovanom svete. Zaoberá sa tým Svetová obchodná organizácia? In STUDIA IURIDICA Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. ISSN 1339-3995, 2016, roč. 4, č. 1, s. 13-23.
  článok

  článok


 8. VRÁBLIKOVÁ, Věra. Vliv nepřímých daní na dlouhodobý ekonomický růst. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 2, s. 145-160.
  článok

  článok


 9. ŠÚBERTOVÁ, Elena - UHLIAR, Miroslav. Podnikanie v SR a v EÚ : aplikácia na stavebné podnikanie. Vedeckí recenzenti: Anna Pilková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 126 s. [6,42 AH]. KEGA 042EU-4/2014. ISBN 978-80-225-4321-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. VAVROVÁ, Katarína. Zdaňovanie v štátoch Európskej únie a efektívnosť daňovej správy : odborná publikácia : Kega projekt 041EU-4/2015. Recenzenti: Mariana Sedliačiková, Mária Bittnerová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 218 s. [11,7 AH]. KEGA 041EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4355-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]