Výsledky vyhľadávania

 1. VÁLEK, Juraj. Spotrebné dane a ich uplatňovanie v praxi. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 1, s. 25-40.
  článok

  článok


 2. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty III : stanovenie hodnoty škody a ušlého zisku [elektronický zdroj]. Recenzenti: Eduard Hyránek, Marián Kačúr, Ján Londák. 1. vyd. Lewes : Ecoletra.com, 2017. online [347 s., 11,05 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-1-947099-17-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 12/2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [58 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Zákony IA/2017 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 z oblasti daní : daň z pridanej hodnoty : daň z príjmov : daňový poriadok : miestne dane : spotrebné dane : cestovné náhrady : poplatok za rozvoj. Žilina : Poradca, 2017. 544 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 1/2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [58 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Indexy cien priemyselných výrobcov v SR 3/2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [58 s.]. Makroekonomická štatistika.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Harmonization of environmental taxes introtudeced in EU. In Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 2, pp. 81-92 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 8. LUPTÁČIK, Mikuláš - LUPTÁČIK, Peter. Analysis and quantification of a new fiscally neutral European tax. In Empirica : journal of European economics [elektronický zdroj]. - Dordrecht : Springer, 2017. ISSN 0340-8744, 2017, vol. 44, no. 4, pp. 635-664 online. VEGA 1/0810/15.
  článok

  článok


 9. GEŠKO, Martin. Tobacco tax and tobacco consumption in Slovakia. In European financial systems 2017. international scientific conference. European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference : June 26-27, 2017, Brno, Czech republic. - Brno : Masaryk University, 2017. ISBN 978-80-210-8609-8, pp. 148-154. VEGA 1/0776/16.
  článok

  článok


 10. SIMONIDESOVÁ, Jana - FERANECOVÁ, Adela. Dane podnikateľských subjektov. Recenzenti: Ján Marušin, Eva Manová. 2. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 132 s. [6,67 AH]. ISBN 978-80-225-4402-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]