Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1756  
Vaša otázka: Heslá = "dane z hodnoty pridanej"
 1. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Zmeny zákona o DPH v roku 2022. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok

 2. JURIŠOVÁ, Anna. Koncoročné povinnosti platiteľa dane. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 1, s. 6-26.
  článok

  článok

 3. KVARDA, František. DPH a inflácia vyháňa našincov k susedom. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 1, s. 12-15.
  článok

  článok

 4. ALENOVÁ, Gabriela. Na znižovanie cien pôsobí priveľa faktorov. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 1, s. 6-9.
  článok

  článok

 5. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Zmena registrácie platiteľov DPH. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 2, s. 38-42.
  článok

  článok

 6. SANDTNER, Lucia. Slovensko od 1. 1. 2022 zálohuje. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 5, s. 17-23.
  článok

  článok

 7. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Komentár k úplnému zneniu zákona o dani z pridanej hodnoty. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 6-7, s. 26-328.
  článok

  článok

 8. BÖSZÖRMENYI, Jana. Zálohované jednorazové vratné obaly z aspektu DPH a účtovania. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 4, s. 31-36.
  článok

  článok

 9. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Služby z pohľadu DPH. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 4, s. 63-68.
  článok

  článok

 10. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Reťazec dodaní – zodpovednosť bez zavinenia alebo účasť na podvode z hľadiska DPH. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 3, s. 51-65.
  článok

  článok