Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 44  
Vaša otázka: Heslá = "dane z prevodu a prechodu nehnuteľností"
 1. BORZA, Michal. Príjmy fyzických osôb oslobodené od dane. In Mzdové účtovníctvo a personalistika. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-4740, 20.4.2012, [s. 1] online. Dostupné na : <http://www.mup.sk/33/prijmy-fyzickych-osob-oslobodene-od-dane-2-cast-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_JsLLFQJvJhy/?query=pr%EDjmy+fyzick%FDch+os%F4b+osloboden%E9+od+dane%2F2.+%E8as%BB&serp=1&PHPSESSID=c1203fcb7d5ef40695145c7c86843876>
  článok

  článok

 2. ZOĽÁK, Štefan. Dane malých a stredných podnikov v Rakúskej republike. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-5].
  článok

  článok

 3. ANDRLÍK, Břetislav. Vývoj a současnost majetkových daní v České republice. In EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3, s. 17-23.
  článok

  článok

 4. RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. Praha : C.H. Beck, 2007. xi, 385 s. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7179-563-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Daňový sprievodca 2005 s komentárom : zákon o dani z príjmov : zákon o DPH : zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku : daň z nehnuteľností : daň z motorových vozidiel : zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností : zákon o spotrebnej dani z vína : zákon o spotrebnej dani z piva : zákon o spotrebnej dani z liehu : zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov : zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja : zákon o správe daní a poplatkov : bonus: zákon o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách. Bratislava : Ecopress, 2005. 335 s. Hospodárske noviny. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. KOBÍK, Jaroslav - JUNGWIRTH, Jan. Vzory podání s komentářem : rukověť styku s finančními úřady. 2. přeprac. vyd. Praha : ASPI, 2005. 243 s. Daňová řada. ISBN 80-7357-034-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. VAVROVÁ, Katarína. Majetkové dane. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2004. ISSN 1335-0900, November 2004, roč. 12, č. 11, s. 11-15.
  článok

  článok

 8. NOVÁKOVÁ, Anna. Dane ako daňový výdavok. In Poradca. - Žilina : Poradca. ISSN 1335-1583, 2004, č. 5-6, s. 328-342.
  článok

  článok

 9. CHORVÁTOVÁ, Janka. Zdaňovanie odplatného prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti po novom. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2004. ISSN 1335-0897, 2004, č. 3-4, s. 167-179.
  článok

  článok

 10. PODSTUPKA, Ivan. Z koncepcie daňovej reformy v rokoch 2004 - 2006. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. Člen svetovej skupiny ekonomickej a finančnej tlače Dow Jones - Handelsblatt. - Bratislava : Ecopress, 2003. ISSN 1335-4701, 31. marca 2003, roč. 11, č. 62, s. 6.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.