Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 689  
Vaša otázka: Heslá = "decentralizácia"
 1. HRTÁNEK, Ladislav. Fungovanie a organizácia spoločného obecného úradu. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1337-7523, 2024, roč. 17, č. 2, s. 17-23.
  článok

  článok

 2. VERNER, Robert - TKÁČ, Michal, ml. - POTOMA, Radoslav. Blockchain Application in Business Processes. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 25. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5131-1, s. 5-17.
  článok

  článok

 3. BIELOKOSTOLSKÁ, Karin - ŠTRBKOVÁ, Ingrid - PAPCUNOVÁ, Viera. Miestne dane a ich postavenie v rozpočtoch miestnych samospráv (prípadová štúdia). In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2023. ISSN 1337-2955, 2023, roč. 19, č. 1, s. 9-19.
  článok

  článok

 4. SOLEJ, Rastislav. Fragmentation and Consolidation Reform in Slovakia. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2023. ISSN 1212-415X, 2023, roč. 23, č. 1, s. 94-105.
  článok

  článok

 5. HRTÁNEK, Ladislav. Obsah podania a jeho posúdenie obcou. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-7523, 2023, roč. 16, č. 6, s. 7-12.
  článok

  článok

 6. HRTÁNEK, Ladislav. Výkon štátnej správy spoločnými obecnými úradmi. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 8, s. 62-65.
  článok

  článok

 7. GIRAY ASLIM, Erkmen - NEYAPTI, Bilin. Fiscal Decentralization, Political Heterogeneity and Welfare. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2022. ISSN 1210-0455, 2022, vol. 31, no. 5, pp. 347-376.
  článok

  článok

 8. HOLÍKOVÁ, Janka - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - JAKUŠ MUTHOVÁ, Nikoleta. Problém vertikálnej fiškálnej nerovnováhy pri výkone prenesených kompetencií na úrovni miestnej samosprávy na Slovensku. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2022. ISSN 2729-8213, 2022, roč. 23, č. 2, s. 123-140.
  článok

  článok

 9. PUHOVICHOVÁ, Diana - JANKELOVÁ, Nadežda. Vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie na organizačnú transformáciu podniku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 25-39 online. VEGA 1/0017/20, I-21-111-00.
  článok

  článok

 10. KURIL, Jozef. Verejná a štátna služba v krajinách EÚ (vybrané otázky). In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2022. ISSN 1337-2955, 2022, roč. 18, č. 2, s. 29-37.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.