Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 685  
Vaša otázka: Heslá = "decentralizácia"
 1. PUHOVICHOVÁ, Diana - JANKELOVÁ, Nadežda. Vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie na organizačnú transformáciu podniku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 25-39 online. VEGA 1/0017/20, I-21-111-00.
  článok

  článok

 2. HOLÍKOVÁ, Janka - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - JAKUŠ MUTHOVÁ, Nikoleta. Problém vertikálnej fiškálnej nerovnováhy pri výkone prenesených kompetencií na úrovni miestnej samosprávy na Slovensku. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2022. ISSN 2729-8213, 2022, roč. 23, č. 2, s. 123-140.
  článok

  článok

 3. GIRAY ASLIM, Erkmen - NEYAPTI, Bilin. Fiscal Decentralization, Political Heterogeneity and Welfare. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2022. ISSN 1210-0455, 2022, vol. 31, no. 5, pp. 347-376.
  článok

  článok

 4. HRTÁNEK, Ladislav. Predpoklady platnosti organizačného poriadku spoločného obecného úradu. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 4, s. 2-5.
  článok

  článok

 5. VOSTATEK, Jaroslav. Český (ne)systém financování dlouhodobé péče. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 1, s. 2-6.
  článok

  článok

 6. HRTÁNEK, Ladislav. Prípad zastupovania starostu obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok

 7. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Blízkosť skladu k miestu kupujúceho je kľúčovým faktorom. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, január-marec, roč. 17, č. 86, (2021.
  článok

  článok

 8. MALIČKÁ, Lenka. Financial Autonomy of Local Governments in the Slovak Republic: A Panel Data Investigation. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 7, s. 669-686.
  článok

  článok

 9. BUKHARSKY, Vladislav V. Fiscal Decentralization and Incentives of Local Authorities in the Russian Federation. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2021. ISSN 1336-8818, 2021, roč. 18, č. 2, s. 5-24.
  článok

  článok

 10. SIEBER, Jakub. Comparison of Digital Tokens Volatility at Decentralized Exchanges and Centralized Cryptocurrency Exchanges During COVID-19: Using Generalized Autoregresive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2021. ISSN 2585-8785, 2021, vol. 14, no. 1, s. 47-63 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.