Výsledky vyhľadávania

 1. LEHUTA, Michal. Ekonomika môže naraziť na strop. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 14. decembra 2017, roč. 27, č. 50-51, s. 104-105.
  článok

  článok


 2. SINIČÁKOVÁ, Marianna - ŠULIKOVÁ, Veronika - GAVUROVÁ, Beáta. Twin deficits threat in the European union. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 144-156. VEGA 1/0994/15.
  článok

  článok


 3. SIKA, Peter. The Position of retirement pension savings in the pension system of the Slovak republic. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 309-316 online. VEGA 1/0002/16 50 %, VEGA 1/0001/16 50 %.
  článok

  článok


 4. EZINANDO, Emenike Edwin Ekenechukwu - JEROH, Edirin. Budget deficit and fiscal administration in selected Sub-Saharan African Countries. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017. ISSN 1802-8527, 2017, roč. 11, č. 29, s. 21-33.
  článok

  článok


 5. MEHEŠ, Marek. Vývoj a štruktúra verejného dlhu SR. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4275-3, s. 145-152 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. MEHEŠ, Marek - REMIÁŠ, Peter. Hospodárenie verejnej správy SR v rokoch 2013-2015. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4258-6, s. 114-121 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. BREINEK, Pavel. Vliv fiskální konsolidace na ekonomiku: současná diskuse o snižovaní rozpočtového deficitu a dluhu. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 1, s. 17-29.
  článok

  článok


 8. MURÍN, Martin. Vplyv spôsobu tvorby fiškálneho deficitu na ekonomický rast. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 2, s. 176-192.
  článok

  článok


 9. KRIŽAN, Martin. Fiškálna politika a fiškálna nerovnováha. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov III. : [zborník príspevkov] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4019-3, s. 90-100 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. SCHULTZOVÁ, Anna. Impact of tax revenues on the state budget balance and public debt in the years 2004 – 2013 – focusing on the - selection. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4218-0, s. 86-93 online. VEGA 1/0443/1.
  článok

  článok