Výsledky vyhľadávania

 1. MÉSZÁROS, Ondrej. Súčasný stav historiografie maďarskej filozofie. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 1, s. 1-12.
  článok

  článok

 2. GAHÉR, František. Je Mill naozaj predchodca známeho vysvetlenia kontrafaktuálov? In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 4, s. 259-277.
  článok

  článok

 3. BUREŠ, Otakar. Budoucnost lidstva za soumraku éry národních států: Předpoklady a vyhlídky kosmopolitní konstelace. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 2, s. 81-94.
  článok

  článok

 4. MURÁNSKY, Martin. K dvojznačnosti pojmu zodpovednosť. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 3, s. 238-251.
  článok

  článok

 5. ŠKVRNDA, František, ml. [Prolegomena k Platónovmu dialógu Gorgias]. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 1, s. 74-77. Recenzia na: Prolegomena k Platónovmu dialógu Gorgias / Wollner, U. - Banská Bystrica : Belianum, 2017. Registrovaný: Web of Science.
  článok

  článok

 6. ŠKVRNDA, František, ml. Sokrates a Télauges – Aischinova sokratika medzi platonizmom a kynizmom. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 1, s. 40-51.
  článok

  článok

 7. LOHMANN, Georg. K metodologickým otázkam antropológie a „obrazu človeka“ s „ľudskou dôstojnosťou“. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 8, s. 660-674.
  článok

  článok

 8. ZELINOVÁ, Zuzana. Aristotelés – autor Platónových dialógov Štátnik a Sofista? In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 2, s. 133-144.
  článok

  článok

 9. KALAŠ, Andrej - ŠKVRNDA, František, ml. Od Zoroastra k Sokratovi: Vzťah antickej filozofie a mágie v 5. a 4.storočí pred Kristom II. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 3, s. 212-223.
  článok

  článok

 10. ŠKVRNDA, František, ml. [Suvák, V.: Antisthenés: Štyri štúdie]. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 2, s. 161-163. Recenzia na: Antisthenés: Štyri štúdie / Suvák, V. - Prešov : Prešovská univerzita, 2017.
  článok

  článok