Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 99  
Vaša otázka: Heslá = "dejiny filozofie"
 1. ŠKVRNDA, František, ml. Aristippov situačný hedonizmus v kontexte sokratovskej a sicílskej tradície myslenia. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2022. ISSN 0046-385X, 2022, roč. 77, č. 3, s. 178-191. VEGA 1/0094/20.
  článok

  článok

 2. ŠKVRNDA, František, ml. [Early Greek Ethics]. - Registrovaný: Web of Science. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2022. ISSN 0046-385X, 2022, roč. 77, č. 3, s. 222-225. Recenzia na: Early Greek Ethics / David Conan Wolfsdorf (ed.). - Oxford : Oxford University Press, 2020. - ISBN 978-0-19-875867-9.
  článok

  článok

 3. ŠKVRNDA, František, ml. Filón Alexandrijský medzi Jeruzalemom a Athénami. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy. - Bratislava : Občianske združenie Ostium. ISSN 1336-6556, 2021, roč. 17, č. 1, s. [1-4] online. Recenzia na: Filón Alexandrijský : myslitel v židovské diaspoře / Mireille Hadas-Lebelová. - Praha : OIKOYMENH, 2019. - ISBN 978-80-7298-492-3.
  článok

  článok

 4. KALAŠ, Andrej - ŠKVRNDA, František, ml. Ho Platón kai ho Annikeris é pós ho Dionysios I. ho Presbyteros púlése ton Platóna hós dúlo. In Filosofia. - Athens : Academy of Athens. Research Centre for Greek Philosophy. ISSN 1105-2120, 2021, vol. 51, pp. 137-154. VEGA 1/0094/20.
  článok

  článok

 5. MÉSZÁROS, Ondrej. Súčasný stav historiografie maďarskej filozofie. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 1, s. 1-12.
  článok

  článok

 6. BUREŠ, Otakar. Budoucnost lidstva za soumraku éry národních států: Předpoklady a vyhlídky kosmopolitní konstelace. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 2, s. 81-94.
  článok

  článok

 7. MURÁNSKY, Martin. K dvojznačnosti pojmu zodpovednosť. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 3, s. 238-251.
  článok

  článok

 8. GAHÉR, František. Je Mill naozaj predchodca známeho vysvetlenia kontrafaktuálov? In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 4, s. 259-277.
  článok

  článok

 9. ŠKVRNDA, František, ml. Sokrates a Télauges – Aischinova sokratika medzi platonizmom a kynizmom. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Web of Science. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 1, s. 40-51.
  článok

  článok

 10. ŠKVRNDA, František, ml. [Prolegomena k Platónovmu dialógu Gorgias]. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 1, s. 74-77. Recenzia na: Prolegomena k Platónovmu dialógu Gorgias / Wollner, U. - Banská Bystrica : Belianum, 2017. Registrovaný: Web of Science.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.