Výsledky vyhľadávania

 1. SVOBODA, František - HEYOVÁ, Sabina. Kapitoly z dějin nejoblíbenější daně. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2021. ISSN 1801-7118, 2021, roč. 17, č. 1, s. 23-34.
  článok

  článok

 2. Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Arts & Humanities Citation Index. Bratislava : Historický ústav SAV. 5x ročne. ISSN 0018-2575. Dostupné na : http://www.historickycasopis.sk/
  časopis

  časopis

 3. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: the Development of Slovakia's Social Strata in the Past 30 Years. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2021, vol. 37, no. 3, pp. [1-5] online.
  článok

  článok

 4. MCLACHLAN, Sean. The Vikings in Greenland : The History of the Norse Expeditions and Settlements across Greenland. [S.l.] : Charles River Editors, [2021]. [42 s.]. ISBN 9781727466331. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ŠTEFANČÍK, Radoslav - SERESOVÁ, Katarína. Studená vojna v dobovej tlači. Pohľady západných a východných médií na emigrantov z Československa. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 1, s. 57-72 online. KEGA 015EU-4/2019.
  článok

  článok

 6. Historická revue : vedecko-populárny mesačník o dejinách. - Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Petit Press. 12x ročne. ISSN 1335-6550. Dostupné na : https://historickarevue.sme.sk/
  časopis

  časopis

 7. MÉSZÁROS, Ondrej. Súčasný stav historiografie maďarskej filozofie. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 1, s. 1-12.
  článok

  článok

 8. BOSÁK, Martin. Michal Bosák - rodina, štedrý mecenáš a koniec veľkého bankového sna. In V súkolí času. Michal Bosák a jeho doba. - Košice : Gamajun, 2020. ISBN 978-80-973219-4-9, s. 223-242.
  článok

  článok

 9. PASTORÁKOVÁ, Erika - ONDRUŠKA, Tomáš - JURKOVIČOVÁ, Monika. Dejiny poisťovníctva. Recenzenti: Eva Ducháčková, Andrea Sikorová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. [161 s.] [8,3 AH]. KEGA 015EU-4/2020. ISBN 978-80-7598-998-7.
 10. KUNOVSKÁ, Ingrid - KUCHAROVÁ, Jana. Ausgewählte Themen für den Landeskundenunterricht. Recenzenti: Marcus Bitterer, Ľudmila Solenská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 177 s. [13,21]. ISBN 978-80-225-4739-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]