Výsledky vyhľadávania

 1. HON, Filip - KADLECOVÁ, Michaela - LANGHAMROVÁ, Jitka. Ekonomická aktivita a sladění rodinného života s prací pohledem výsledků VŠPS 2018. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1805-2991, 2021, roč. 63, č. 1, s. 66-85.
  článok

  článok

 2. HÜBELOVÁ, Dana - CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice - MACHUČOVÁ, Barbora. Vývoj naděje dožití a odvratitelná úmrtnost v krajích České republiky v období let 2006–2016 a jejich determinanty. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1805-2991, 2021, roč. 63, č. 1, s. 48-65.
  článok

  článok

 3. TOMKOVÁ, Anna - ONDRIJOVÁ, Ivana - RATNAYAKE-KAŠČÁKOVÁ, Dagmara. Analysis of Selected Attributes of Sensory Marketing in the Context of Selected Socio-Demographic Characteristics. In Journal of Management and Business: Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2021. ISSN 1339-9381, 2021, vol. 13, no. 1, s. 45-52.
  článok

  článok

 4. SURATMAN, Eddy - MASSARDI, Restiatun. Family Planning Villages and Contraceptive Selection Behaviour in West Kalimantan Province, Indonesia : a Preliminary Study. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1805-2991, 2020, roč. 62, č. 3, s. 142-156.
  článok

  článok

 5. ŠPROCHA, Branislav - BAČÍK, Vladimír. Odkladanie rodenia detí a neskorá plodnosť v európskom priestore. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1805-2991, 2020, roč. 62, č. 3, s. 123-141.
  článok

  článok

 6. KŘESŤANOVÁ, Jana - KURKIN, Roman. Populační vývoj v České republice v roce 2019. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1805-2991, 2020, roč. 62, č. 3, s. 159-181.
  článok

  článok

 7. ĎURČEK, Pavol. Demografická projekcia malých územných celkov. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 3, s. 275-291.
  článok

  článok

 8. KUBALOVÁ, Radka. Impact of Demographic Factors Gender and Age on the Decoy Effect. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2020. ISSN 1335-7069, 2020, roč. 21, č. 1, s. 25-33.
  článok

  článok

 9. HON, Filip - LANGHAMROVÁ, Jitka. Interpolace měr plodnosti podle věku v ČR pomocí kvadratických splinů ve vybraných letech. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1805-2991, 2020, roč. 62, č. 2, s. 71-88.
  článok

  článok

 10. HORVÁTHOVÁ, Andrea - ÉHN, Jaroslav. Analysis of the Expected Development of Demographic Factors and Their Adaptation to the Labor Market in Slovakia. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISSN 1336-3727, 2020, roč. 18, č. 1, s. 40-50.
  článok

  článok