Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 162  
Vaša otázka: Heslá = "demografia sociálna"
 1. MYŠÁK, Ondřej. Slovenští vysokoškolští studenti v Brně. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2023. ISSN 0016-7193, 2023, roč. 75, č. 2, s. 197-212.
  článok

  článok

 2. KOLÁRIK, Andrej. Geografické aspekty zmien náboženskej štruktúry Slovenska medzi sčítaniami 2001, 2011 a 2021. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 1805-2991, 2023, roč. 65, č. 3, s. 138-151.
  článok

  článok

 3. KOVÁČ, Andrej et al. Main Causes of Avoidable Mortality in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Clinical Social Work and Health Intervention. - Wien : International Society of Applied Preventive Medicine i-gap. ISSN 2222-386X, 2023, vol. 14, no. 4, pp. 48-52.
  článok

  článok

 4. ÇIFTÇI, Hakkı - BILGIN, Cevat - BILGIN, Handan Kaynar. Effects of Demographic Change on Economic Growth: A Panel ARDL Approach for Selected OECD Countries. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2023. ISSN 2336-730X, 2023, vol. 32, no. 6, pp. 589-607.
  článok

  článok

 5. DŽAMBAZOVIČ, Roman - ŠPROCHA, Branislav. Sídelná homogamia snúbencov na Slovensku v rokoch 1992 – 2021. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2023. ISSN 0016-7193, 2023, roč. 75, č. 2, s. 159-176.
  článok

  článok

 6. SIKA, Peter. Availability of Social Services in the Slovak Republic in the Context of Population Aging. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 99th International Scientific Conference on Economic and Social Development. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023. ISSN 1849-7543, p. 2.
  článok

  článok

 7. SCHUBERTOVÁ, Michaela Milena. Konkurencieschopnosť a pracujúca chudoba. In International Scientific Conference COMPETITION. International Scientific Conference COMPETITION : Proceedings of the 15h International Scientific Conference, 18th - 19th May 2023, Jihlava, Czech Republic. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2023. ISBN 978-80-88064-71-8. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 205-215. VEGA 1/0851/21.
  článok

  článok

 8. PONGRÁCZ, Eva et al. Factors of Changes in the Demographic Profile of the Society. - Registrovaný: Web of Science. In European Journal of Transformation Studies. - Tbilisi : Europe our House. ISSN 2298-0997, 2023, vol. 11, no. 1, pp. 107-127. VEGA 1/0851/21.
  článok

  článok

 9. VOJTKOVÁ, Mária. Analysis of the Demographic Events in Businesses in Slovakia for 2008 to 2020. In Economic and Social Development : 102nd International Scientific Conference on Economic and Social Development. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023. ISSN 1849-7535, pp. 176-185. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 10. RESHETNIKOVA, Iryna - LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Problémy formovania ľudského kapitálu v podmienkach vojny a povojnového zotavovania ekonomiky. In RELIK 2023 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2023 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. - Praha ; Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISBN 978-80-245-2499-3, s. 327-340. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.