Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1901  
Vaša otázka: Heslá = "demografia"
 1. Financial and Economic Review : Scientific Journal of the Magyar Nemzeti Bank. Budapest : Magyar Nemzeti Bank. 4x ročne. ISSN 2415-9271. Dostupné na : http://en-hitelintezetiszemle.mnb.hu/
  Financial and Economic Review

  časopis

 2. Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1339-6854. Dostupné na : https://ssad.statistics.sk/SSaD/
  časopis

  časopis

 3. KRIŠKOVÁ, Veronika. Zmeny v štruktúrach obyvateľstva Slovenska podľa výsledkov sčítaní. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 2, s. 30-49.
  článok

  článok

 4. ÓVÁRI, Kristián - KOČIŠ, Martin. Priestorová diferenciácia rozmiestnenia obyvateľstva v kontexte súčasného pobytu v Slovenskej republike k 1. 1. 2021. In Slovenská štatistika a demografia : recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2023. ISSN 1339-6854, 2023, roč. 33, č. 2, s. 5-29.
  článok

  článok

 5. PERDOCH SLADKÁ, Dominika. Partnerská soužití v Česku podle vzdělanostní struktury – vývoj v manželstvích a kohabitacích mezi lety 2010 a 2020. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2023. ISSN 1805-2991, 2023, roč. 65, č. 1, s. 49-60.
  článok

  článok

 6. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2021. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2022. 99 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - KÚTIKOVÁ, Jana. Využitie stochastických modelov v analýze úmrtnosti populácie na Slovensku vo vzťahu k životnému poisteniu. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974180-9-0, s. 163-176. VEGA 1/0410/22.
  článok

  článok

 8. ŠOLTÉS, Erik - KOMARA, Silvia. Analýza disparít podielu zamestnanosti vo vzniknutých a zaniknutých podnikoch v členení podľa SK NACE a NUTS3 v rokoch 2008 až 2018. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974180-9-0, s. 151-162. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 9. TEPLANOVÁ, Patrícia. Analýza prežitia Coxovým modelom proporcionálnych rizík. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974180-9-0, s. 177-184. VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 10. HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, Klára - DZÚROVÁ, Dagmar. Pandemie covidu-19: rozdílné dopady podle věku. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 1, s. 8-11.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.