Výsledky vyhľadávania

 1. ORSZÁGHOVÁ, Lucia. Central counterparties: recent trends and regulatory responses. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2018. ISSN 1335-0900, Február 2018, roč. 26, č. 1, s. 28-31.
  článok

  článok


 2. MALACKÁ, Viera - SCHWARZOVÁ, Mária. Derivátový trh EU – opatrenia na zníženie rizík. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 2, s. 1-10 online.
  článok

  článok


 3. ŠRÁMKOVÁ, Alice - KŘIVÁNKOVÁ, Martina. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 7. aktual. vyd. Praha : Institut certifikace účetních, 2017. 334 s. Vzdělávání účetní profese v ČR. ISBN 978-80-87985-10-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. ZORN, Daniel - MARKOVIČ, Peter. Die Steuerung von Unternehmensrisiken durch den Einsatz von Finanzinstrumenten. In Wissenschaft und Forschung 2017 : Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge zur Forschung. - Berlin : Uni-edition, 2017. ISBN 978-3-944072-90-6, s. 141-156. APVV-15-0511.
  článok

  článok


 5. FIEDOR, Paweł - LAPSCHIES, Sarah - ORSZÁGHOVÁ, Lucia. Networks of Counterparties in the Centrally Cleared EU-Wide Interest Rate Derivatives Market [elektronický zdroj]. [1st edition]. Frankfurt am Main : European Systemic Risk Board, 2017. online 67 s. [3,44 AH]. Working Paper Series, No 54/September 2017. ISBN 978-92-95210-41-7. ISSN 2467-0677.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. SIEBER, Jakub - LACKO, Roman. Dôsledky a opatrenia vyplývajúce z poslednej celosvetovej finančnej krízy. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, špec. vydanie 2017, roč. 7, č. 3, s. 36-40 online.
  článok

  článok


 7. BLOCK, Michal - TICHÝ, Jaromír. Finanční deriváty obchodované na pražské burse v meziválečném období. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu [elektronický zdroj]. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2017. ISSN 1804-4166, 2017, roč. 8, č. 3, s. 51-62.
  článok

  článok


 8. Podnikové financie vo vede a praxi 2017. Eduard Hyránek et al., zostavovatelia/editors: Eduard Hyránek, Ladislav Nagy, Peter Badura ; recenzenti/reviewers: Božena Hrvoľová, Anna Polednáková, Oľga Miková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 197 s. [21 AH]. ISBN 978-80-225-4436-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. PONECOVÁ, Gabriela. Regulácia mimoburzových derivátov podľa EMIR. In Podnikové financie vo vede a praxi 2017 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4436-8, s. 151-159. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok


 10. PONECOVÁ, Gabriela. Regulácia mimoburzových derivátov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 526-531 CD-ROM.
  článok

  článok