Výsledky vyhľadávania

 1. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.regionalnirozvoj.eu/> ISSN 1805-3246.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. NOVÁK, Marcel - TRNOVSKÝ, Karol. The Role of Modern Central Bank. In Digitalization & Smart Green (R)evolution. International Scientific Conference. Digitalization & Smart Green (R)evolution : The Proceedings of the International Scientific Conference, 15th–16th November 2018, (Bratislava, Slovakia). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4588-4, pp. 111-117. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 3. RIEVAJOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Regionálne diferencie na trhu práce v Slovenskej republike. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 1805-0638, 2018, roč. 7, č. 1, s. 79-80 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 4. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva - DZIURA, Boris. Unemployment Aspects of Regional Development (The Cases of the Czech and Slovak Republics). - Registrovaný: Web of Science. In Actual Economy: European Discourse on Global Challenges [ACE-2017]. International Conference. Advanced Science Letters. - Valencia : American Scientific Publishers. ISSN 1936-7317, 2018, vol. 24, no. 9, pp. 6320-6322. VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 5. JAŠKOVÁ, Dana. The Effect of the Existence of Clusters to Reduce Regional Disparities in the Slovak Republic. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 4, s. 110-117.
  článok

  článok

 6. ABRHÁM, Josef - BURDA, Petr - HAVLÍČKOVÁ, Blanka. Regionální diferenciace ekonomické úrovně Evropské unie. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 60-66 online.
  článok

  článok

 7. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Teoretický pohľad na problematiku „food deserts“ a budúcnosť maloobchodu s potravinami |. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 2, s. 23-33.
  článok

  článok

 8. NÉMETHOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Alena - KRAMÁREKOVÁ, Hilda. Poľnohospodárstvo Slovenska v rokoch 2002 – 2014 a jeho regionálne diferenciácie. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2017. ISSN 0016-7193, 2017, roč. 69, č. 3, s. 281-298.
  článok

  článok

 9. CHOCHOLATÁ, Michaela - FURKOVÁ, Andrea. Regional disparities in education attainment level in the European Union: a spatial approach. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Baltic journal of European studies. - Tallinn : Tallinn university of technology, 2017. ISSN 2228-0588, 2017, vol. 7, no. 2, pp. 107-131 online.
  článok

  článok

 10. HUDÁK, Matej. Digital divide in Slovakia. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2017. ISSN 2585-8785, 2017, vol. 10, no. 2, s. 57-64 online.
  článok

  článok