Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 276  
Vaša otázka: Heslá = "disparita"
 1. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : České vysoké učení technické v Praze. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.regionalnirozvoj.eu/> ISSN 1805-3246.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - PACANA, Andrzej. Regionálne disparity v oblasti financovania výskumu a vývoja na Slovensku a v Poľsku. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2023. ISSN 1338-5224, 2023, roč. 13, č. 2, s. 5-14. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 3. JÁNOŠKOVÁ, Barbora - JÁNOŠKOVÁ, Kristína - PETRUŠOVÁ, Dagmar. Disparity regionálnej úrovne v krajinách Vyšehradskej štvorky v rokoch 2009-2018. In International Scientific Conference COMPETITION. Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-56-5. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 165-174 online.
  článok

  článok

 4. MORÁVEK, David - LANGHAMROVÁ, Jitka. Describing Mortality Differentials from the Perspective of Various Effects on Life Expectancy and Life Disparity Using Decomposition Methods: The Case of Czechia. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2022. ISSN 1805-2991, 2022, roč. 64, č. 3, s. 201-216.
  článok

  článok

 5. ŠOLTÉS, Erik - KOMARA, Silvia. Analýza disparít podielu zamestnanosti vo vzniknutých a zaniknutých podnikoch v členení podľa SK NACE a NUTS3 v rokoch 2008 až 2018. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 19.
  článok

  článok

 6. VADKERTIOVÁ, Silvia. Prístupy k regionálnym nerovnostiam a politika súdržnosti. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2022. ISSN 1337-2955, 2022, roč. 18, č. 1, s. 32-42.
  článok

  článok

 7. RANETA, Leonid - DZIURA, Boris. Aktuálny kontext globálneho problému nerovnosti. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 301-305 online. VEGA 1/0812/19.
  článok

  článok

 8. HRNČIAR, Michal. Synergy of the Educational Process and the Labour Market in the Context of Current Societal Changes for a Selected Sector in the Slovak Republic. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 267-277 online.
  článok

  článok

 9. HOŠOFF, Boris et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 254 s. ISBN 978-80-7144-314-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 10. MARTINCOVÁ, Marta. Mobilita a flexibilita pracovnej sily v kontexte vývoja na trhu práce. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 174-179 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.