Výsledky vyhľadávania

 1. PRESSBURG, Adrian Peter. Ako nezaspať dobu v ére obnoviteľných energií. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 21. septembra 2017, roč. 27, č. 38, s. 56-57.
  článok

  článok


 2. Multi-dimensional Review of Kazakhstan. Volume 2. In-depth Analysis and Recommendations. Paris : OECD, 2017. 187 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-kazakhstan_9789264269200-en> ISBN 978-92-64-26919-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. ŠÉTAFFY, Jozef. Toto sú základné princípy franchisingu. Aplikujte ich v praxi! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 3, s. 62-63.
  článok

  článok


 4. DLUHOŠ, Martin. Potential and benefits of risk diversification from index funds in the second pension pillar. In Pension - ageing - public finances: future challenges and opportunities. scientific conference. Pension - ageing - public finances: future challenges and opportunities : scientific conference : 12. - 13. september 2017, Bratislava, Slovakia [elektronický zdroj]. - [Bratislava] : [The Institute of economic research of the Slovak academy of sciences], 2017, p. [1] [1 NS] online. I-17-101-00.
  článok

  článok


 5. BAUMÖHL, Eduard - LYÓCSA, Štefan. Directional Predictability from Stock Market Sector Indices to Gold: A Cross-Quantilogram Analysis. In Finance Research Letters [elektronický zdroj]. - [s.l.] : Elsevier, 2017. ISSN 1544-6123, 2017, vol. 23, pp. 152-164 online. APVV-14-0357, VEGA 1/0406/17.
  článok

  článok


 6. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Aktuálne trendy energetickej bezpečnosti v Európskej únii. In Political science forum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2017. ISSN 1338-6859, 2017, vol. 6, no. 1, pp. 74-83.
  článok

  článok


 7. GRÜLLINGOVÁ, Mária. Vplyv diverzifikácie poskytovaných služieb na efektívnosť zdravotníckeho zariadenia : dizertačná práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2016. 126 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Investičný certifikát - moderný investičný nástroj. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 94-99. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok


 9. RUŽEKOVÁ, Viera. Perspektívy zemného plynu na európskom energetickom trhu vo svetle prebiehajúcich zmien. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 77-85.
  článok

  článok


 10. Examen multidimensionnel de la Côte d'lvoire. Volume 3. De l'analyse à l'action. Paris : OCDE, 2016. 168 s. Les voies de développement. ISBN 978-92-64-25317-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]