Výsledky vyhľadávania

 1. KAJOLA OLUGBOYEGA, Sunday - OLABISI, Jayeola - OLAYIWOLA OLATUNJI, Peter. Board Gender Diversity and Dividend Policy in Nigerian Listed Firms. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2019. ISSN 1802-792X, 2019, vol. 13, no. 2, s. 135-151.
  článok

  článok

 2. VEINBENDER, Kristína. Diverzita očima českých firem. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 9, s. 9-13.
  článok

  článok

 3. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Vybrané globálne tendencie rozvoja retailingových firiem. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 143-150. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 4. BAŠOVÁ, Alena. Diversification as a Tool to Increase Energy Security. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 2, s. 149-164.
  článok

  článok

 5. GONDA, Vladimír. Vplyv nerastného bohatstva na ekonomický rast a rozvoj v kontexte teórie prekliatia zdrojov. In Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. International Scientific Conference. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy : Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, October 16 – 19, 2018, (Poland). - Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, pp. 12-16 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 6. ZAREMBA, Adam. Country Risk and Expected Returns Across Global Equity Markets. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 4, s. 374-398.
  článok

  článok

 7. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Diversification as a Strategy of Mergers and Acquisitions. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 406-410 CD-ROM. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 8. BAUMÖHL, Eduard. Are Cryptocurrencies Connected to Forex? A Quantile Cross-Spectral Approach : Preprint. In EconStor : Preprints, Working and Discussion Papers. - [Kiel] : ZBW – Leibniz Information Centre for Economics, 2018, pp. 1-18 [23 NS] online. APVV-14-0357.
  článok

  článok

 9. OECD Investment Policy Reviews: Cambodia 2018. Paris : OECD, 2018. 246 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-cambodia_9789264309074-en> ISBN 978-92-64-30906-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. FERNSTAT 2018: F[inance] - E[conomics] - R[egions] - N[otions]. Conference Proceedings. FERNSTAT 2018: F[inance] - E[conomics] - R[egions] - N[otions] : Conference Proceedings, 20 June 2018, (Častá-Papiernička, Slovakia). Reviewers: Mária Kanderová, Alena Kaščáková ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. 59 s. ISBN 978-80-88946-84-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]