Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 384  
Vaša otázka: Heslá = "diverzifikácia"
 1. CHEN, Manxue et al. How Employment Diversification Affects Labour Competitiveness: A Gender Perspective. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2023. ISSN 1804-1728, 2023, no. 2, pp. [1-17].
  článok

  článok

 2. MIŠEK, Richard. Alokácia aktív do portfólií s využitím jazyka python. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 22. listopad - 24. listopad 2023, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5107-6, s. 75-80.
  článok

  článok

 3. KUNYCHKA, Mykhaylo. International Trade as a Determinant of Economic Growth: A Review of Contemporary Knowledge. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 335-342.
  článok

  článok

 4. ŠOUKAL, Adam. Blíží se výrazná změna ve financování dodavatelského řetězce. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 9, s. 20.
  článok

  článok

 5. SANKOT, Ondřej et al. Mapping of Capabilities and Export Opportunities of Czechia. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2023. ISSN 2336-730X, 2023, vol. 32, no. 2, pp. 159-183.
  článok

  článok

 6. SLOBODNÍKOVÁ, Miriam. Obnoviteľné energetické zdroje na Slovensku a v EÚ vo verejnom obstarávaní. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1335-7808, 2023, roč. 23, č. 7-8, s. 6-10.
  článok

  článok

 7. RUŽEKOVÁ, Viera - HRINKO, Ján. Postavenie zahraničného obchodu v ekonomike SR. In Čínska hodvábna cesta (Belt and Road Initiative) - príležitosť alebo riziko pre konkurencieschopnosť exportu EÚ a SR? : súbor vedeckých statí k projektu VEGA. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5026-0, s. 39-52. VEGA V-20-167-00 (1/0777/20).
  článok

  článok

 8. KOPČÁKOVÁ, Janka. Use of the Ansoff Matrix. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXI. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXI. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.-25.11.2022, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-5038-3, s. 9.
  článok

  článok

 9. FILOVÁ, Markéta. Byznysové možnosti v oblasti zdraví v České republice. In Pojistný obzor : odborný časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2022. ISSN 2464-7381, 2022, č. 3, s. 44-45.
  článok

  článok

 10. ŽIVANOVIĆ, Vladimir - VITOMIR, Jelena - ĐORĐEVIĆ, Bojan. Portfolio Diversification During Covid-19 Outbreak: Is Gold a Hedge and a Safe-Haven Asset? In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2022. ISSN 1210-0455, 2022, vol. 31, no. 2, s. 169-194.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.