Výsledky vyhľadávania

 1. YASEEN, Hanaan. Does Social Progress Explain the Dividend Payout Decision? In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2021. ISSN 1210-0455, 2021, vol. 30, no. 1, s. 90-114.
  článok

  článok

 2. ZUZIK, Jozef - WEISS, Roland. Dividendová politika uplatňovaná v období pandémie Covid-19. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 44-49.
  článok

  článok

 3. CÍGEROVÁ, Nadežda. Otázky k vyplateniu dividend, kapitálového fondu z príspevkov a k iným špecifickým druhom príjmov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 6, s. 29-42.
  článok

  článok

 4. ČERNÝ, Jakub. Proč (ne)omezovat rozdělování zisků bank? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 11, s. 32-35.
  článok

  článok

 5. JÍNĚ, Tomáš - BARTON, Ondřej - VACULA, Ján. Opatření EIOPA v souvislosti s dopadem COVID-19 na pojišťovnický sektor. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 2, s. 9-11.
  článok

  článok

 6. HARUMOVÁ, Anna. The Issue of Deferred Taxes and Their Impact on the Company's Dividend Policy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 206-223 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 7. KRIŠKOVÁ, Petra. Na slovíčko... : zdaňovanie dividend. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 9, s. 39-39.
  článok

  článok

 8. Enterprise and Competitive Environment 2019. Annual International Conference. Enterprise and Competitive Environment 2019 : Abstracts of the 22nd Annual International Conference, March 21–22, 2019, Mendel University, (Brno, Czech Republic). 1st Edition. Brno : Mendel University in Brno, 2019. online 73 s. ISBN 978-80-7509-654-8.
  Enterprise and Competitive Environment 2019

  elektronická kniha

 9. KAJOLA OLUGBOYEGA, Sunday - OLABISI, Jayeola - OLAYIWOLA OLATUNJI, Peter. Board Gender Diversity and Dividend Policy in Nigerian Listed Firms. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2019. ISSN 1802-792X, 2019, vol. 13, no. 2, s. 135-151.
  článok

  článok

 10. BRNOVÁ, Miroslava. Veľký prehľad zmien v zákone o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 11, s. 9-34.
  článok

  článok