Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 338  
Vaša otázka: Heslá = "dlžníci"
 1. COWLING, Marc et al. The Hazards of Delivering a Public Loan Guarantee Scheme: An Analysis of Borrower and Lender Characteristics. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In International Small Business Journal. - London : SAGE Publ. ISSN 0266-2426, 2023, vol. early access, pp. 1-34. ES/W010259/1.
  článok

  článok

 2. DONIGER, Cynthia L. - KAY, Benjamin. Long-Lived Employment Effects of Delays in Emergency Financing for Small Businesses. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V., 2023. ISSN 0304-3932, 2023, vol. 140, no. November, pp. 78-91.
  článok

  článok

 3. PAKŠIOVÁ, Renáta. Generálny pardón pre dlžníkov v Sociálnej poisťovni v roku 2023. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2023. ISSN 1335-2024, 2023, roč. 31, č. 6, s. 7-10.
  článok

  článok

 4. VETERNÍKOVÁ, Mária. Konkurz ako dôvod na zánik povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. In Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISBN 978-80-571-0589-3, s. 173-175.
  článok

  článok

 5. VETERNÍKOVÁ, Mária - SLEZÁKOVÁ, Andrea. Annulment of Debt Relief Due to Dishonest Intention of the Debtor in the Decision-making Practice of Slovak Courts. In Law in Business of Selected Member States of the European Union. International Scientific Conference. "Law in Business of Selected Member States of the European Union" : Conference Proceedings. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2023. ISBN 978-80-245-2254-8. ISSN 2571-4082, pp. 95-106.
  článok

  článok

 6. VANKOVÁ, Lucia. Pôžička od spoločníka z hľadiska dane z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 11, s. 52-59.
  článok

  článok

 7. TATARKOVÁ, Jana. Rovnováha medzi veriteľom a dlžníkom (nielen) v období ekonomickej krízy. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 2, s. 24-25.
  článok

  článok

 8. HORVÁTOVÁ, Eva. Riziká hypotekárneho bankovníctva v teórii a praxi. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 2, s. [1-11]. VEGA 1/0607/21, APVV-18-0335.
  článok

  článok

 9. LUKÁČ, Jozef. The Impact of the Ritht of Retainer on the Resolution of Bankruptcy. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XX. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XX. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 17.-19.08.2022, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4997-4, s. 5.
  článok

  článok

 10. HRTÁNEK, Ladislav. Jednotlivé zabezpečovacie prostriedky v pracovnom práve. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 1, s. 14-18.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.