Výsledky vyhľadávania

 1. LIPOVSKÁ LIŠKOVÁ, Ľudmila. Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 31-38.
  článok

  článok

 2. MINTÁL, Ján. Skúšobná doba. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 10, s. 17-18.
  článok

  článok

 3. JAŠKO, Jozef. Skúšobná doba. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 11, s. 67-68.
  článok

  článok

 4. THURZOVÁ, Marta. Pracovná zmluva, vymenovanie a voľba. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-1508, 2015, roč. 20, č. 1, s. 193-204.
  článok

  článok

 5. JAŠKO, Jozef. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 2015, roč. 10, č. 11, s. 42-43.
  článok

  článok

 6. THURZOVÁ, Marta. Skúšobná doba v aplikačnej praxi. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-1508, 2014, č. 8, s. 115-120.
  článok

  článok

 7. HARAJDIČ, Jozef. Judikatúra : vo veciach skončenia pracovného pomeru. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 184 s. ISBN 978-80-8168-016-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ČURILLA, Dušan. Praktické aspekty skúšobnej doby. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 12, s. 38-45.
  článok

  článok

 9. KAZDOVÁ, Alena. Na hodnocení nováčků se často zapomíná. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1801-4690, leden-únor 2012, roč. 8, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 10. KOVÁČIKOVÁ, Eva. Vznik a zmena štátnozamestnaneckého pomeru. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 4, s. 48-53.
  článok

  článok