Výsledky vyhľadávania

 1. PRESSBURG, Adrian Peter. Európska únia sa začne brániť aj sama. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. novembra 2017, roč. 27, č. 47, s. 54-55.
  článok

  článok


 2. Standard for automatic exchange of financial account information in tax matters. 2nd ed. Paris : OECD, 2017. 321 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters-second-edition_9789264267992-en> ISBN 978-92-64-26798-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. MALÝ, Jiří. Evropská unie po brexitu: hlubší integrace, nebo dezintegrace? In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 2, s. 3-17.
  článok

  článok


 4. ŠTĚPÁNEK, Přemysl. Nový mezinárodní klimatický režim a závazky členských států EU. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2017. ISSN 0323-1844, 2017, roč. 52, č. 1, s. 5-31.
  článok

  článok


 5. MIKOVÁ, Ivana. Causes of regionalism. How ASEAN-China FTA fits the (new) wave of regionalism. In Slovak journal of political sciences. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2017. ISSN 1338-3140, 2017, vol. 17, no. 1, s. 66-94.
  článok

  článok


 6. BITTMANNOVÁ, Bianka. Jednotný trh Európskej únie a jeho vplyv na svetovú ekonomiku : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2017. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. NOVÁČKOVÁ, Daniela - SAXUNOVÁ, Darina. Zmeny v oblasti medzinárodných investičných vzťahov v dôsledku nadobudnutia platnosti dohody CETA. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2017. ISSN 2453-8167, 2017, roč. 12, č. 4, s. 1-15.
  článok

  článok


 8. RUŽEKOVÁ, Viera. Zhodnotenie vplyvu Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou na konkurencieschopnosť ich zahraničného obchodu (s primárnym zameraním na vzťah SR - KR). In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 299-307 online.
  článok

  článok


 9. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Zelená ekonomika možnosť udržateľného ekonomického rastu. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 77-81 CD-ROM. VEGA 1/0936/15.
  článok

  článok


 10. BOGATUROV, Aleksej Demosfenovič - AVERKOV, Viktor Viktorovič. Istorija meždunarodnych otnošenij 1945-2017. 2-e izd., ispravl. i dopoln. Moskva : Aspekt Press, 2017. 559 s. ISBN 978-5-7567-0916-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]