Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 651  
Vaša otázka: Heslá = "dohody medzinárodné"
 1. Európsky parlament: Hlas občanov v Európskej únii. Luxembourg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2023. [26 s.]. ISBN 978-92-846-9295-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. SDG, Parížska dohoda o zmene klímy a Európska zelená dohoda ako impulzy zmien vo vykazovaní podnikov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2023. ISSN 1335-2024, 2023, roč. 31, č. 12, s. 18-21.
  článok

  článok

 3. HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia. The Prohibition of Threats and Use of Force in International Relations. In Mižnarodne spivtovarystvo ta Ukrajina v sučasnych hlobaľnych cyvilizacijnych procesach: aktuaľni ekonomični, polityko pravovi, bezpekovi ta sociaľno-humanitarni aspekty. Konferencija. Mižnarodne spivtovarystvo ta Ukrajina v sučasnych hlobaľnych cyvilizacijnych procesach: aktuaľni ekonomični, polityko pravovi, bezpekovi ta sociaľno-humanitarni aspekty : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, 18-19 kvitnja 2023 roku, Užhorod. - Užhorod : Ministerstvo osviti i nauki Ukrajini, 2023. ISBN 978-617-7825-98-1, s. 276-281. VEGA 1/0842/21.
  článok

  článok

 4. AUGUSTÍN, Michael. The Helsinki Process During the CSCE Chairmanshipof the Czech and Slovak Federative Republic in 1992: From Prague to Helsinki. In Res Gestae. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2023. ISSN 2450-4475, 2023, č. 16, s. 149-163.
  článok

  článok

 5. The European Parliament: The Voice of Citizens in the European Union. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2023. [26 s.]. ISBN 978-92-846-9273-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ACKERMANN, Tobias. The Effects of Armed Conflict on Investment Treaties. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2022. 346 s. ISBN 978-1-009-20783-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. LOVCIOVÁ, Kornélia. Support for the Food Industry in the Slovak Republic. In International Scientific Days 2022: Efficient, Sustainable and Resilient Agriculture and Food Systems – The Interface of Science, Politics and Practice. International Scientific Conference. International Scientific Days 2022: Efficient, Sustainable and Resilient Agriculture and Food Systems – The Interface of Science, Politics and Practice : Conference Proceedings. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2022. ISBN 978-80-552-2507-4, pp. 96-104.
  článok

  článok

 8. GEUSSOVÁ, Milena. Taxonomie v EU : Nové slovo, staré (a trvalé) úkoly. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 9. Významné aspekty udržateľného rozvoja : zborník vedeckých statí. Zborník zostavili: Malgorzata A. Jarossová, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Małgorzata Krzywonos, Katarína Gubíniová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 98 s. [6,34 AH]. VEGA 1/0398/22. ISBN 978-80-225-5002-4.
 10. ZAVARSKÁ, Zuzana. China in Europe: FDI Trends and Policy Responses in the 17+1 Region and Austria. Policy Notes and Reports 57. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2022. 25 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.