Výsledky vyhľadávania

 1. LIPOVSKÁ LIŠKOVÁ, Ľudmila. Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 31-38.
  článok

  článok

 2. Zákonník práce. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 6-7, s. 3-384.
  článok

  článok

 3. ŽOFAJ, Matej - POMPUROVÁ, Kristína. Ekonomicko-právne aspekty zapojenia dobrovoľníkov do organizovania podujatí v cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 0139-8660, 2019, roč. 52, č. 2, s. 104-113.
  článok

  článok

 4. HRTÁNEK, Ladislav. Dohoda o vykonaní práce - vznik, trvanie a ukončenie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 3-4, s. 62-64.
  článok

  článok

 5. DOBŠOVIČ, D. Prehľad odvodov poistného pre základné kategórie poistencov od 1.1.2018. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 6-7.
  článok

  článok

 6. KOLLÁROVÁ, Zuzana. Zamestnanec je pre firmu drahý. Vyplatí sa študent na dohodu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 52-53.
  článok

  článok

 7. DOBŠOVIČ, Dušan. Letné študentské brigády a povinnosti podľa Zákonníka práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 7-8, s. 55-57.
  článok

  článok

 8. SLANINKOVÁ, Katarína. Dohoda o pracovnej činnosti vs. dohoda o vykonaní práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 11, s. 15-17.
  článok

  článok

 9. LENNEROVÁ, Ivana. Komparácia dane z príjmu zamestnanca v SR – dôvod na migráciu. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-12] CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 10. FURMANÍK, Peter. Ako (ne)zamestnať človeka. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 8. júna 2016, roč. 24, č. 12, s. 18-19.
  článok

  článok