Výsledky vyhľadávania

 1. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Príjmy študentov vysokých škôl z aspektu aktuálnych zmien. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 4-5, s. 139-155.
  článok

  článok

 2. Zákonník práce. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 6-7, s. 3-410.
  článok

  článok

 3. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Zmeny zákona o DPH v roku 2020. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 5-6, s. 6-30.
  článok

  článok

 4. PASTIERIK, Vladimír. Dohovor proti narúšaniu základov dane a presunov zisku (BEPS). In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 5-6, s. 51-58.
  článok

  článok

 5. TOMČÍK, Ondrej. EU-South Korea Free Trade Agreement and its Impact on Slovakia’s Exports to South Korea. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 521-530 online.
  článok

  článok

 6. MIČUDOVÁ, Tatiana. Smrť zamestnanca a jej vplyv na pracovnoprávne vzťahy. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 12-13, s. 116-124.
  článok

  článok

 7. HILL, Charles W.L. - HULT, G. Tomas M. Global Business Today. 11th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 530 s. ISBN 978-1-260-56581-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. SÝKORA, Jozef. Dohody a ich overenie základnou finančnou kontrolou. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-7523, 2020, roč. 13, č. 9, s. 2-6.
  článok

  článok

 9. KRUPOVÁ, Kristína. The Paris Agreement from the 'Czecho-Slovak' Perspective – Article 6 under Scrutiny. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2020, vol. 42, no. 7, pp. 1-9 online.
  článok

  článok

 10. SIMONIDESOVÁ, Jana. Application of International Tax Laws in the Area Tax Agreements and Transfer Valuation. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIII. (2020). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.12.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4793-2, s. 102.
  článok

  článok