Výsledky vyhľadávania

 1. ORAVCOVÁ, Ivana. 3 veci, ktoré by ste si mali skontrolovať v projekte. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 4, s. 26-28.
  článok

  článok

 2. ŠÚBERTOVÁ, Elena - UHLIAR, Miroslav - KOVALEV, Andrej. Podnikanie v stavebníctve. Recenzenti: Alena Chodasová, Peter Švorc. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 192 s. [11,67 AH]. ISBN 978-80-225-4433-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 3. Staviame bez chýb, pokút a penále : stavebné povolenie : územné rozhodnutie : kolaudačné rozhodnutie : úžívanie stavby : projektová dokumentácia : koordinácia bezpečnosti. Žilina : Poradca, 2016. 367 s. ISBN 978-80-8162-019-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. ŠTEFÁNIK, Andrej - FURMANN, Radovan. 3D digitalizácia veľkých objektov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 5, s. 23-24. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123732/PaI_2010_05.pdf>
  článok

  článok

 5. MESÁROŠ, František. Oceňovanie stavebných prác na Slovensku. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax = journal for economic theory an practice. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2007. ISSN 1336-4103, 2007, roč. 5, č. 2, s. 100-108.
  článok

  článok

 6. CLEMENTS, James P. - GIDO, Jack. Effective project management. International student edition. Mason : Thomson/South-Western, 2006. xviii, 462 s. ISBN 0-324-63852-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. MIKLUŠÁK, Jaroslav - PAŽIČAN, Milan. Zvyšovanie produktivity práce a zlepšovanie technických vlastností výrobkov pri ich vývoji a inovácii. In Produktivita : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2005. ISSN 1335-5961, 2005, č. 2, s.
  článok

  článok

 8. FILO, Peter - LIPIANSKA, Júlia. Projekty pre regionálny rozvoj. Bratislava : ERA OZ, 2005. 143 s. ISBN 80-969367-0-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. NĚMEC, Vladimír. Projektový management. Praha : Grada Publishing, 2002, dotlač 2005. 182 s. Poradce. ISBN 80-247-0392-0. [Počet ex. : 9, z toho voľných 6, prezenčne 2]
 10. Projektová dokumentácia zavádzania informačného systému a výpočtovej techniky v štátnom podniku Vojenský opravárenský podnik 016, š.p. Moldava nad Bodvou. Košice : VÚSI, 2004. [43] s.