Výsledky vyhľadávania

 1. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o e-Governmente po novele zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 4, s. 154-193.
  článok

  článok


 2. KMEŤOVÁ, Oľga. Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2017 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy I. : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác : Týždeň vedy a techniky na Slovensku, 6.-12.11.2017, Košice [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4453-5, s. 39-44 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. POLÁČEK, Marian. Digitalizácia textu cez smartfón. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 57-59 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. KOLLÁR, Vojtech - GASPEROVÁ, Jana - POLIAK, Peter. View of electronic participation and its application in the present conditions of democracy. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 33, s. 58-64.
  článok

  článok


 5. MIŠÚN, Juraj. Axepto - transakčné doručovanie elektronických dokumentov. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 19-20. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 6. TARIŠKOVÁ, Natália. DocKitIn - menej administratívy a viac digitalizácie osobného života. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 44-46. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 7. KUSYOVÁ, Erika - GAJDOŠÍKOVÁ, Ivana. Zákon o e-governmente. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 9, s. 6-12.
  článok

  článok


 8. LEIDER, Jiří. MůjŠanon: udělejte si pořádek ve svých smlouvách. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 9, s. 46-47.
  článok

  článok


 9. TOMAIER, David. Zahodit papír je len začátek. Nová éra komunikace se zákazníky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 6, s. 34-35.
  článok

  článok


 10. KUSYOVÁ, Erika - GAJDOŠÍKOVÁ, Ivana. Zákon o e-Governmente v praxi obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 7-8, s. 20-26.
  článok

  článok