Výsledky vyhľadávania

 1. BARAN, Jaroslav - WITZANY, Jiří. Analysing Cross-currency Basis Spreads. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 10, s. 1002-1030.
  článok

  článok


 2. BOSÁK, Martin. 110 rokov od podpisu Michala Bosáka na amerických dolárových bankovkách. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, December 2017, roč. 25, č. 6, s. 34-35.
  článok

  článok


 3. WU, Maoguo. The Impact of Australian Consumer Price Index on the Exchange Rate of Australian Dollar - Chinese Renminbi. In European Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 22, pp. 12-32.
  článok

  článok


 4. ARLT, Josef - MANDEL, Martin. An Empirical analysis of relationships between the forward exchange rates and present and future spot exchange rates example of CZK/USD and CZK/EUR. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 3, pp. 199-220.
  článok

  článok


 5. VAŇO, Vladimír. Dolár pod depreciačným tlakom. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 7, s. 24-25.
  článok

  článok


 6. DRÁB, Ján - DUJAVA, Daniel. Impact of dollarization on channels of monetary policy. - Registrovaný: Web of Science. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : proceedings of the 9th international conference on currency, banking and international finance : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4362-0, pp. 55-63. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 7. SALAYOVÁ, Andrea - SERHANOVÁ, Christine. Tendencie na medzinárodných OTC devízových trhoch. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, November 2016, roč. 3, č. 11, s. 1-14 online.
  článok

  článok


 8. ŠUCHOVÁ, Katarína. Euro v pätách dolára. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 2. marca 2016, roč. 24, č. 5, s. 36-37.
  článok

  článok


 9. DRÁB, Ján - DUJAVA, Daniel. Impact of dollarization on channels of monetary policy. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. 9th International conference on currency, banking and international finance : challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : conference proceedings : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4284-5, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok


 10. ZÁBORSKÝ, Ján. Prečo svet obchoduje v dolároch. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 5. februára 2015, roč. 25, č. 5, s. 54.
  článok

  článok