Výsledky vyhľadávania

 1. RUŽEKOVÁ, Viera - KITTOVÁ, Zuzana - STEINHAUSER, Dušan. Export Performance as a Measurement of Competitiveness. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 1, pp. 145-160 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 2. OMEJE, Ejiofor Emmanuel - OKPUKPARA, Chiedozie Benjamin - IHEMEZIE, Eberechukwu Johnpaud. Effects of Child Poverty on Child Labour and Deprivation Among Rural Farming Households in Enugu State, Nigeria. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020. ISSN 1336-9261, 2020, vol. 23, no. 1, pp. 22-29.
  článok

  článok

 3. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Výdavky domácností na vybrané komodity. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 4. MEDZIHORSKÝ, Juraj. Snaha NBS o stabilizáciu zadlženosti obyvateľstva. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2020. ISSN 1335-5813, 2020, roč. 20, č. 1, s. 12-17.
  článok

  článok

 5. DYTRYCH, Simon. Vodík do každé domácnosti. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 42-43.
  článok

  článok

 6. SMOLKA, Martin. Fotovoltaika pro domácnosti (už) není žádný luxus. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 60-61.
  článok

  článok

 7. Obchodníci majú sympatie ľudí. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok

 8. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Budúcnosť je v ležiakoch. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 5-6/20, č. 53, (2020.
  článok

  článok

 9. HOŠKOVÁ, Elena - RICHTER, Martin - ZENTKOVÁ, Iveta. The Influence of Income on the Consumption Expenditures. In Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable : International Scientific Journal. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2020. ISSN 1339-3367, 2020, vol. 9, no. 1, s. 15-18.
  článok

  článok

 10. GARASOVÁ, Petra - KNOŠKOVÁ, Ľubica. Attitudes to Eco-Design in the Product Category of Home and Kitchen Accessories. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 29-38 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok