Výsledky vyhľadávania

 1. TÓTHOVÁ, Annamária - OLEŠ, Adam. Rakúsky model triedeného zberu komunálnych a priemyselných odpadov z obalov ako vzor pre Slovensko? In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 1, s. 2-6.
  článok

  článok

 2. VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. Globalization Processes and Their Effects on the Household Economy. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-10 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 3. KUBICOVÁ, Jana - KLEŠTINCOVÁ, Soňa. Impact of Insurance Tax on Decision Making of Households in the Slovak Republic with Focus on Digital Era Challenges. In 20th RSEP International Economics, Finance & Business. 20th RSEP International Economics, Finance & Business Conference : Conference Proceedings. - Ankara : BC Publishing, 2021. ISBN 978-605-06961-8-9, pp. 74-81 online. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 4. KITA, Pavol et al. Consumer Behaviour of Slovak Households in the Sphere of Organic Food in the Context of Sustainable Consumption. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In The Central European Business Review. - Praha : University of Economics Prague. ISSN 1805-4862, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 1-17 online. APVV-16-0232, VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok

 5. ANTOŠOVÁ, Irena - HAZUCHOVÁ, Naďa - STÁVKOVÁ, Jana. Income Situation of Agricultural Households of EU Countries. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 4, s. 121-128.
  článok

  článok

 6. VASKOVSKYI, Anton. Analysis of the Status Quo Behavioural Concept During the Global Economic Crisis. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2021. ISSN 1210-0455, 2021, vol. 30, no. 2, s. 133-155.
  článok

  článok

 7. PŘÍVARA, Andrej - TRNOVSKÝ, Karol. The Impact of Remittances on Household Savings in the Baltics. - Registrovaný: Scopus. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2021. ISSN 1810-4967, 2021, vol. 18, no. 1, pp. 335-345 online. VEGA 1/0037/20, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 8. BAŠOVÁ, Alena. Price Discrimination of Monopoly. In 21th RSEP International Economics, Finance & Business. 21th RSEP International Economics, Finance & Business Conference : Conference Proceedings. - Ankara : BC Publishing, 2021. ISBN 978-605-70583-0-0, pp. 159-168 online. VEGA 1/0688/20. Dostupné na : <https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2021/05/Barcelona-Book-of-Full-Papers-Completed.pdf>
  článok

  článok

 9. LUPTÁČIK, Mikuláš - NEŽINSKÝ, Eduard. Measuring Income Inequalities Beyond the Gini Coefficient. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X, 2020, vol. 28, no. 2, pp. [1-18] online. APVV-15-0765.
  článok

  článok

 10. BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Financie : metodická pomôcka na semináre. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Zuzana Brindzová. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 101 s. [5,05 AH]. ISBN 978-80-225-4687-4. [Počet ex. : 13, z toho voľných 8, prezenčne 2]