Výsledky vyhľadávania

 1. Dny práva 2017 [elektronický zdroj]. Část III. Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí. Recenzenti: Damian Czudek, Kristýna Fronc Chalupecká ... [et al.]. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. online 392 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-8974-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BALÁŽI, Peter. Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-23 online.
  článok

  článok

 3. Výskumná úloha VEGA 1/0184/16: Eliminácia medzinárodného dvojitého zdanenia a jej vplyv na rozvoj podnikania a investovania v SR : zborník vedeckých statí. Miloš Bikár, Ivona Ďurinová, Gizela Lénártová ; zostavovateľ: Miroslav Kmeťko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 61 s. [3,2 AH]. VEGA 1/0184/16. ISBN 978-80-225-4557-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. KUCEKOVÁ, Milada. Daňové a účtovné dôsledky medzinárodného zdaňovania v národnej legislatíve SR : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Baštincová. Bratislava, 2017. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. BENKO, Ján. Bezúročné pôžičky z hľadiska dane z príjmov. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Považská Bystrica : Podnikajte.sk, 2016. ISSN 1338-2187, 21.3.2016, s. [1-2] online.
  článok

  článok

 6. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Pripravované zmeny v zdaňovaní dividend a ich vplyv na podnikateľskú sféru v SR. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 130-138. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok

 7. MATEÁŠOVÁ, Martina. Dopad pripravovanej daňovej legislatívy na podnikateľské prostredie v SR. In Vztah účetnictví a daní. pedagogická konference. Vztah účetnictví a daní : sborník 16. ročníku pedagogické konference: 3. prosince 2016, Praha. - Praha : OECONOMICA, 2016. ISBN 978-80-245-2170-1, s. 67-72. VEGA 14-035-00 (2014-2016).
  článok

  článok

 8. VALAČAI, Peter. Zdaňovanie tabakových výrobkov ako nástroj na reguláciu socioekonomického dopadu jeho užívania. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [694-699] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ILAVSKÁ, Marcela. Novela zákona o dani z príjmov sprísňuje pravidlá. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2015. ISSN 1337-9798, 2015, roč. 7, č. Február-marec, s. 24-25. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0198807/GW02_03_2015_lowres.pdf>
  článok

  článok

 10. HARUMOVÁ, Anna - HYRÁNEK, Eduard. Influence of tax changes on economic function of deferred taxes. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions. International scientific conference. Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3865-6. ISSN 2336-162X, s. 349-356 CD-ROM.
  článok

  článok