Výsledky vyhľadávania

 1. LEGÉŇ, Marek. Slováci najviac "žerú" český RegioJet. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. novembra 2017, roč. 27, č. 46, s. 52-53.
  článok

  článok


 2. JANDOVÁ, Monika - TOMEŠ, Zdeněk - NASH, Chris. High - speed rail for Central and Eastern European countries: a conference report. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2016. ISSN 1213-2446, 2016, roč. 16, č. 3, s. 269-275.
  článok

  článok


 3. KOVÁČ, Ján. Na hromadnú dopravu idú lákať spoločným lístkom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 6. augusta 2015, roč. 25, č. 31, s. 20-22.
  článok

  článok


 4. OKULIAR, Filip - BOOROVÁ, Brigita. Konkurencieschopnosť dopravcov ZSSK a RegioJet na vybranej trase. In Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika. Vedecký seminár spojený s workshopom. Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky spojeného s workshopom 2015 : vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave - VIRT, 7.-8.5.2015 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. ISBN 978-80-225-4104-6, [S. 1-10] CD-ROM.
  článok

  článok


 5. GONDA, Vladimír. Železnodorožnyj transport v Slovakii: problemy bezopasnosti i ekologii. In Sovremennyje problemy i prioritetnyje napravlenija razvitija transporta i transportnoj sistemy. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Sovremennyje problemy i prioritetnyje napravlenija razvitija transporta i transportnoj sistemy : materialy I Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 18 ijunja 2015 goda, g. Rjazaň. - Rjazaň : Rjazanskij filial MIIT, 2015. ISBN 978-5-9905031-9-9, s. 122-128. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok


 6. KOVÁČ, Ján. Ficov vlakový socík. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 30. októbra 2014, roč. 24, č. 43, s. 10-13.
  článok

  článok


 7. NOVÁK, Michal - STRAKOŠ, Vladimír. Hromadná doprava po okruzích monorailu. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2014. ISSN 1211-0957, říjen 2014, roč. 20, č. 10, s. 38-40.
  článok

  článok


 8. CEMPÍREK, Václav. Vlaky RailJet otevřou pro ČD novou éru cestování. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2014. ISSN 1211-0957, březen 2014, roč. 20, č. 3, s. 18-19.
  článok

  článok


 9. Na čo je kaprom šťuka. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 2. mája 2013, roč. 23, č. 17, s. 24-27.
  článok

  článok


 10. HORŇÁK, Marcel - PŠENKA, Tomáš. Verejná doprava ako indikátor medzisídelných väzieb medzi mestami Slovenska. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2013. ISSN 0016-7193, 2013, roč. 65, č. 2, s. 119-140.
  článok

  článok