Výsledky vyhľadávania

 1. TOMAN, Pavel. Letecké cargo vyhlíži lepší počasí. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 20-22.
  článok

  článok

 2. NIEWIADOMSKI, Piotr. Agentisation of Airports and the Pursuit of Regional Development in Poland. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 2, pp. 171-188.
  článok

  článok

 3. FRASCH, Alexander. Economic Impacts of Boeing Aircraft Groundings on Selected Subjects in Avation Industry. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 101-111 online.
  článok

  článok

 4. TOMAN, Pavel. Mezi Evropou a Asií přibývá vlaků. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 7-8, s. 16-19.
  článok

  článok

 5. FRASCH, Alexander - KUPČÍKOVÁ, Michaela. Komparácia ekonomických a prevádzkových ukazovateľov medzinárodných osobných leteckých dopravcov v rámci klasického a nízkonákladového obchodného modelu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 1, s. 23-38.
  článok

  článok

 6. DOBIÁŠ, Petr. Kybernetická bezpečnost v mezinárodní přepravě se stále podceňuje. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 24-28.
  článok

  článok

 7. BOZOGÁŇ, Matúš - HURNÁ, Soňa - TEPLICKÁ, Katarína. Znalosti a zručnosti pracovníkov manažmentu leteckej dopravy a ich vzdelávanie na univerzitách. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019. ISSN 1338-5127, 2019, roč. 11, č. 1, s. 17-26.
  článok

  článok

 8. TOMAN, Pavel. Speciální přepravy závisí na drobnostech. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 5, s. 18-21.
  článok

  článok

 9. KLENKA, Michal. Legal Aspects of Suborbital Flights. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 189-200.
  článok

  článok

 10. KLENKA, Michal. Medzinárodnoprávna úprava využívania vzdušného priestoru : dizertačná práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2019. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha