Výsledky vyhľadávania

 1. KOLÁŘ, Vojtěch. Námořní přeprava: ekologická katastrofa, nebo zázrak? In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, 24, č. 1-2, s. 14-16.
  článok

  článok


 2. KOLÁŘ, Vojtěch. Přeprava na pár kliknutí. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, 24, č. 1-2, s. 28-29.
  článok

  článok


 3. KVAŠŇÁK, Lukáš. Nový vietor pre AeroMobil a spol. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. februára 2017, roč. 27, č. 8, s. 18-21.
  článok

  článok


 4. Review of the regulation of freight transport in Mexico. Paris : OECD, 2017. 182 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/review-of-the-regulation-of-freight-transport-in-mexico_9789264268364-en> ISBN 978-92-64-26827-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. KOLÁŘ, Vojtěch. Kapacity nestačí a ceny rostou. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 9, s. 14-16.
  článok

  článok


 6. KOLÁŘ, Vojtěch. Nejistá sázka na Írán. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 10, s. 46-47.
  článok

  článok


 7. KRAUS, Jakub et al. Relationship of meteorological processes and contrails. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 7–10 online.
  článok

  článok


 8. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.
  Svetová ekonomika

  elektronická kniha


 9. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 267 s. [18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4352-1. [Počet ex. : 55, z toho voľných 32, prezenčne 4]

 10. European Commission. EÚ v roku 2015 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2016. 91 s. ISBN 978-92-79-49807-7. ISSN 1725-6968. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]