Výsledky vyhľadávania

 1. KOLÁŘ, Vojtěch. Námořní přeprava: ekologická katastrofa, nebo zázrak? In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, 24, č. 1-2, s. 14-16.
  článok

  článok


 2. KOLÁŘ, Vojtěch. Přeprava na pár kliknutí. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, 24, č. 1-2, s. 28-29.
  článok

  článok


 3. Bezpečná společnost 2018. Mezinárodní kolokvium. Bezpečná společnost 2018 : sborník příspěvků, mezinárodní kolokvium, České Budějovice, 28. – 29. listopadu 2018 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jiří Pokorný, Alena Oulehlová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. online 115 s. ISBN 978-80-7556-038-4. ISSN 2533-6223.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. SCHMIDT, Marian. Systém manažérstva bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2018. ISSN 1335-9231, 2018, roč. 26, č. 3-4, s. 18-19.
  článok

  článok


 5. MAGUROVÁ, Hana - HRONČOKOVÁ, Nikola. Ochrana práv cestujúcich v leteckej a autobusovej doprave. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 97-106 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. MAGUROVÁ, Hana - HORVAT, Matej - SREBALOVÁ, Mária. Consumer Protection in the Slovak Republic and Protection of Air Passenger`s Rights. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 2, s. 217-227.
  článok

  článok


 7. KVAŠŇÁK, Lukáš. Nový vietor pre AeroMobil a spol. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. februára 2017, roč. 27, č. 8, s. 18-21.
  článok

  článok


 8. Review of the regulation of freight transport in Mexico. Paris : OECD, 2017. 182 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/review-of-the-regulation-of-freight-transport-in-mexico_9789264268364-en> ISBN 978-92-64-26827-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. KRAUS, Jakub et al. Relationship of meteorological processes and contrails. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 7–10 online.
  článok

  článok


 10. KOLÁŘ, Vojtěch. Kapacity nestačí a ceny rostou. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 9, s. 14-16.
  článok

  článok