Výsledky vyhľadávania

 1. MORVAY, Karol. K téme čísla: Národní dopravcovia v objektíve nášho výskumu. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 10 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. HUDCOVSKÝ, Martin. Národný letecký dopravca? Nákladný a riskantný biznis. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 11-14 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. KLENKA, Michal. Major Incidents That Shaped Aviation Security. - registrovaný: Web of Science. In Journal of Transportation Security. - New York : Springer-Verlag. ISSN 1938-7741, 2019, vol. 12, no. 1-2, pp. 39-56.
  článok

  článok

 4. BOZOGÁŇ, Matúš - HURNÁ, Soňa - TEPLICKÁ, Katarína. Znalosti a zručnosti pracovníkov manažmentu leteckej dopravy a ich vzdelávanie na univerzitách. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019. ISSN 1338-5127, 2019, roč. 11, č. 1, s. 17-26.
  článok

  článok

 5. DOBIÁŠ, Petr. Kybernetická bezpečnost v mezinárodní přepravě se stále podceňuje. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 24-28.
  článok

  článok

 6. TOMAN, Pavel. Speciální přepravy závisí na drobnostech. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 5, s. 18-21.
  článok

  článok

 7. KLENKA, Michal. Legal Aspects of Suborbital Flights. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 189-200.
  článok

  článok

 8. ORAVEC, Jozef. Dron: Na doručovanie i inventúru. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, september-október 2019, roč. 15, č. 80, s. 36-37.
  článok

  článok

 9. BREZOVSKÝ, Jozef. Letecká preprava: Rýchlo a bezpečne. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019, september-október 2019, roč. 15, č. 80, s. 30-31.
  článok

  článok

 10. KLENKA, Michal. Medzinárodnoprávna úprava využívania vzdušného priestoru : dizertačná práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2019. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha