Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 449  
Vaša otázka: Heslá = "doprava letecká"
 1. SMETANOVÁ, Petra - FRASCH, Alexander. Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj charterovej leteckej dopravy v podmienkach slovenského trhu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2023. ISSN 2453-9988, 2023, roč. 15, č. 2, s. 91-99. VEGA 1/0271/23.
  článok

  článok

 2. SMETANOVÁ, Petra. Tourism Crises and Their Consequences on Air Transportation. In MERKÚR 2023. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2023 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5112-0, pp. 241-250.
  článok

  článok

 3. Key Figures on European Transport. 2022 Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. 60 s. ISBN 978-92-76-53469-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. GAJDOŠ, Jozef. Multidisciplinarita v logistike. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIX. (2022) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.-10.06.2022, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2022. ISBN 978-80-225-4976-9, s. 45-54 online.
  článok

  článok

 5. FRASCH, Alexander - VAGAČ, Jakub. Zmeny spotrebiteľského správania cestujúcich v leteckej doprave ako dôsledok pôsobenia účinkov krízy pandémie COVID-19. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 2, s. 38-45.
  článok

  článok

 6. FRASCH, Alexander - VAGAČ, Jakub. Vplyv pandémie COVID-19 na výkony v medzinárodnej osobnej leteckej doprave. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 2, s. 27-37.
  článok

  článok

 7. FRASCH, Alexander. Hodnotenie a manažment podnikateľských rizík v medzinárodnej leteckej osobnej doprave v podmienkach udržateľného rozvoja : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2021. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. OVSAK, Oksana - VYSOTSKA, Marina. External Economic Effects of Air Transport Development Due to the Liberalization. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2021. ISSN 1335-4205, 2021, vol. 23, no. 3, pp. A158-A173.
  článok

  článok

 9. FRASCH, Alexander - ČUKANOVÁ, Miroslava. Dôsledky pandémie COVID-19 na medzinárodnú osobnú leteckú dopravu v podmienkach Slovenskej republiky s dôrazom na aktuálne trendy. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. 9. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-462-5, s. 58-67 online.
  článok

  článok

 10. BLECHOVÁ, Eva. Průměrná diplomovka = veleúspěšný FedEx. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 7-8, s. 36-39.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.