Výsledky vyhľadávania

 1. PROCH, Dominik. Struktura indické agregátní poptávky— srovnání s případem Číny. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 3, s. 19-39.
  článok

  článok

 2. MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 8th Edition. Boston : Cengage Learning, 2018. 836 s. ISBN 978-1-305-58512-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. BURDA, Michael - WYPLOSZ, Charles. Macroeconomics : a european text. 7th ed. New York : Oxford University Press, 2017. xxii, 598 s. ISBN 978-0-19-873751-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 4. KAMENÍK, Martin - ŠTIBLÁROVÁ, Ľubica. Voľba metódy odhadu produkčnej medzery Slovenskej republiky ako nástroja pre predikciu inflácie. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. ISSN 1336-7420, 2017, roč. 13, č. 1, s. 8-18.
  článok

  článok

 5. SOUKIAZIS, Elias - MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. Are the transition economies balance-of-payments constrained? An aggregate and multisector approach applied to Central and Eastern Europe. In Eastern European Economics. - London : Taylor & Francis. ISSN 0012-8775, 2017, vol. 55, no. 5, pp. 453-476. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok

 6. BARTÓKOVÁ, Ľudmila - ĎURČOVÁ, Júlia. Ekonomické dôsledky dopytového šoku. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISSN 1336-3727, 2015, roč. 13, č. 1, s. 6-14. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0203857/Socialno_ekonomicka_revue_volume_1_2015.pdf>
  článok

  článok

 7. ZAMRAZILOVÁ, Eva. ČBA: Hlavním zdrojem růstu by v letošním roce měla být domácí poptávka. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 4, s. 38-39.
  článok

  článok

 8. BENČÍK, Michal. Fiškálne multiplikátory konvergujúcich krajín v duálnom režime – zjednodušená analýza modelom STVAR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, Október 2014, roč. 22, č. 8, s. 17-19.
  článok

  článok

 9. KUČERA, Lukáš. Formation of aggregate demand and supply in the Czech Republic. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2014. ISSN 0322-788X, 2014, vol. 94, no. 1, s. 5-20. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0184694/32019714q1.pdf>
  článok

  článok

 10. BURDA, Michael - WYPLOSZ, Charles. Macroeconomics : a european text. 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 2013. xxi, 573 s. ISBN 978-0-19-960864-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]