Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRUŠOVÁ, Miroslava. Chlieb sa vracia ku koreňom. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 3-4/20, č. 52, (2020.
  článok

  článok

 2. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Ukázala sa dôležitosť domácej produkcie. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 3, s. 10-13.
  článok

  článok

 3. ONDRUŠKA, Tomáš. Consumers' Suboptimal Decisions on Insurance Issues. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 86-91. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 4. ACHENBACH, Peter - DUBCOVÁ, Gabriela. Microeconomics – Consumer Surplus & Producer Surplus Under Sustainability Aspects in the Industrial Economy. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 11-31 online. VEGA 1/0569/18 (50%), VEGA 1/0309/18 (50%).
  článok

  článok

 5. Rekordný rok pre e-shopy. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Jar/Spring, s. 55.
  článok

  článok

 6. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Dopady spotrebiteľského správania sa na maloobchodný predaj potravín. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 81-91 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 7. ŠKUTKOVÁ, Jana. Nezabudli ste počúvať? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Jeseň/Autumn, s. 56.
  článok

  článok

 8. KITA, Pavol et al. Spatial Data of Geographic Information System – a Localization Tool of Retail Units and Understanding of New Tendencies in Consumersʼ Demand. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 209-217 CD-ROM. APVV 16-0232, VEGA 1/0066/18, GREG 2016/2020.
  článok

  článok

 9. NOVYSEDLÁK, Martin - ČAKANOVÁ, Lucia - DORČÁKOVÁ, Ingrid. Vplyv nudy na impulzívne nákupné správanie. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 3, s. 67-74 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 10. PRŮŠA, Milan. Výzkum rychlý a pomalý. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2019. ISSN 1211-5622, 2019, roč. 29, č. 4, s. 10-11.
  článok

  článok