Výsledky vyhľadávania

 1. HUTÁROVÁ, Daniela. Program obnovy dediny ako jeden z ekonomických nástrojov na podporu zachovania historických krajinných štruktúr a historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 3, s. 178-181.
  článok

  článok


 2. QIAN, Jiarong et al. The Role of Subsidy Policies in Achieving Grain Self-Sufficiency in China: a Partial Equilibrium Approach. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 1, s. 23-35.
  článok

  článok


 3. CZYZEWSKI, Bazyli - MATUSZCZAK, Anna. Towards Measuring Political Rents in Agriculture: Case Studies of Different Agrarian Structures in the EU. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 3, pp. 101-114.
  článok

  článok


 4. ZHANG, Wei-Bin. Economic Growth and Health Dynamics with Government Subsidies for Healthcare. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0572-3043, 2018, roč. 26, č. 3, s. 3-23.
  článok

  článok


 5. NEJEDLÝ, Tomáš. Akademici bez štátu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 3. augusta 2017, roč. 27, č. 31, s. 10-13.
  článok

  článok


 6. HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Oblastné turistické organizácie sú úspešné. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 11. mája 2017, roč. 27, č. 19.
  článok

  článok


 7. NIŇAJOVÁ, Iveta. Ako zmeniť cestovný pokoj na cestovný ruch. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 11. mája 2017, roč. 27, č. 19.
  článok

  článok


 8. KVAŠŇÁK, Lukáš. AeroMobil má nový model aj investora, no prišiel o kľúčového človeka. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. apríla 2017, roč. 27, č. 16, s. 20-23.
  článok

  článok


 9. GÚČIK, Marián - MARCIŠ, Matúš. Pobytový cestovný ruch na Slovensku v pokrízovom období. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 1, s. 4-16.
  článok

  článok


 10. KVAŠŇÁK, Lukáš. Košické železiarne potrebujú lepšieho majiteľa. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 5. januára 2016, roč. 27, č. 1, (2017.
  článok

  článok