Výsledky vyhľadávania

 1. PAVELOVÁ, Ľuba. Prehľad vybraných prieskumných údajov o zneužívaní psychoaktívnych látok u detí a mládeže v európskom priestore. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 2, s. 173-183.
  článok

  článok


 2. ŽABKA, Dušan - HORÁKOVÁ, Ivana. Progresívne metódy odstraňovania mikropolutantov z odpadových vôd. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2018. ISSN 0322-886X, 2018, roč. 60, č. 7-8, s. 23-27.
  článok

  článok


 3. GARAJ, Patrik. Ako môže vyzerať Trumpov múr. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 27. apríla 2017, roč. 27, č. 17, s. 26-29.
  článok

  článok


 4. KLOBUCKÝ, Robert - ČENTÉŠ, Jozef. Alternatívne tresty za drogové trestné činy na Slovensku: restoratívna spravodlivosť v praxi. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 2, s. 238-240.
  článok

  článok


 5. SOROKOVÁ, Tatiana. Prevencia drogových závislostí v školských podmienkach. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 6, s. 16-20.
  článok

  článok


 6. EU drug markets report 2016 : in-depth analysis. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 188 s. ISBN 978-92-9168-842-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. EU drug markets report 2016 : strategic overview. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 32 s. ISBN 978-92-9168-855-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Illicit trade: Converging criminal networks. Paris : OECD, 2016. 262 s. OECD reviews of risk management policies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/charting-illicit-trade_9789264251847-en> ISBN 978-92-64-25183-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. BODÍK, Igor. Spotreba drog a liekov na Slovensku - in cloaca veritas. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 11-12, s. 22-26.
  článok

  článok


 10. MACKUĽAK, Tomáš et al. Dominant psychoactive drugs in the Central European region: A wastewater study. In Forensic science international. - Ireland : Elsevier, 2016. ISSN 0379-0738, 2016, no.267, pp. 42-51.
  článok

  článok