Výsledky vyhľadávania

 1. FIČURA, Milan. Profitability of Trading in the Direction of Asset Price Jumps - Analysis of Multiple Assets and Frequencies. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 4, s. 385-401.
  článok

  článok

 2. PATONOV, Nikolay - ZHEGOVA, Katerina. EU Membership and Foreign Trade Structure: what the Cause of Bulgaria Could Say. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751, 2019, roč. 17, č. 1, s. 44-61.
  článok

  článok

 3. OECD Regions and Cities at a Glance 2018. Paris : OECD, 2018. 164 s. OECD Regions and Cities at a Glance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regions-and-cities-at-a-glance-2018_reg_cit_glance-2018-en> ISBN 978-92-64-30508-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. RAZINKOVA, Mila Yu. - YEHIAZARIAN, Ruzanna G. Features of Forecasting and Prevention of Crisis in the World Economy. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2018. ISSN 1993-6788, 2018, no. 11, s. 129-134.
  článok

  článok

 5. Africa`s Development Dynamics 2018 : Growth, Jobs and Inequalities. Paris : OECD ; Addis Abeba : AUC, 2018. 254 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/africa-s-development-dynamics-2018_9789264302501-en> ISBN 978-92-64-30249-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Output Dynamic Characteristics in Chosen Economies. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-07-5, pp. 366-372. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 7. JESNÝ, Martin. Úvery podnikom ďalej rastú. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, 2018, č. 10, s.50-53.
  článok

  článok

 8. FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard. Hospodársko-politické limity reštrukturalizácie slovenskej ekonomiky v 90. rokoch. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 3, s. 29-33 online.
  článok

  článok

 9. BLAŠKO, Michaela. Európske hospodárske konvergenčné procesy s dôrazom na dynamiku slovenskej ekonomiky : dizertačná práca. Školiteľ: Karol Szomolányi. Bratislava, 2018. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. OECD economic surveys: China 2017 : march 2017. Volume 2017/8. Paris : OECD, 2017. 132 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-china-2017_eco_surveys-chn-2017-en> ISBN 978-92-64-27210-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]