Výsledky vyhľadávania

 1. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Špecifikom automobilového odvetvia je komplexnosť. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, júl-september, roč. 16, č. 84, (2020.
  článok

  článok

 2. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Udržateľné balenie je v súčasnosti kľúčovým trendom. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, júl-september, roč. 16, č. 84, (2020.
  článok

  článok

 3. KHOA, Huỳnh Đăng - NHUNG, Trần Thị Bích. Green Logistics Application to Reduce Operating Costs for Vietnam Logistics Enterprises. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2020. ISSN 2570-7434, 2020, vol. 10, no. 1, s. 2-11.
  článok

  článok

 4. RICHNÁK, Patrik - GUBOVÁ, Klaudia - FABIANOVÁ, Janka. Trend ekologizácie v doprave - elektromobilita. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 493-501 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 5. HOJDIK, Vladimír. Aspekty hodnotenia podnikovej online reputácie v kontexte eko-inovácií. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 231-239 online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 6. NAZ, Farheen - KATEKHAYE, Dhanashree - MAGDA, Róbert. Sustainable Development and Green Growth: a European Perspective. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2020. ISSN 1336-3727, 2020, roč. 18, č. 2, s. 45-51.
  článok

  článok

 7. DUPAĽ, Andrej. Era of Expressions With Adjective Green, Reverse and Lean in Genesis of Production Development Management and Logistics. In New Trends in Production Management and Logistics : Reviewed Collection of Scientific Papers. - Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2020. ISBN 978-83-8111-196-6, pp. 61-76 CD-ROM. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 8. HRUŠOVSKÁ, Dana. Asem Eco-Innovation Index (ASEI). In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9705-6, pp. 144-151 online. VEGA 1/0646/20 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 9. KRAVTSIV, Vasyl - KOLODIICHUK, Volodymyr - KOLODIICHUK, Irina. The Greening of Transport and Logistics Systems of Regional Agricultural Markets. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 171, no. 5-6, pp. 38-43.
  článok

  článok

 10. IZAKOVIČOVÁ, Zita et al. Uplatňovanie konceptu ekosystémových služieb v plánovacej a riadiacej praxi v Slovenskej republike – výsledky projektu OpenNESS na prípadovej štúdii Trnava. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017. ISSN 0044-4863, 2017, roč. 51, č. 4, s. 198-204.
  článok

  článok