Výsledky vyhľadávania

 1. Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: EconLit. Praha : Vysoká škola ekonomická. 6x ročne. ISSN 0032-3233. Dostupné na : http://www.vse.cz/polek
  časopis

  časopis

 2. Journal of Political Economy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Chicago : The University of Chicago. 6x ročne. ISSN 0022-3808. Dostupné na : https://www.journals.uchicago.edu/loi/jpe
  časopis

  časopis

 3. Aspen review : Central Europe. Praha : Aspen institute Prague. 4x ročne. ISSN 1805-6806. Dostupné na : https://www.aspen.review/aspen-review/
  časopis

  časopis

 4. Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: ABI Inform, Registrovaný: EconLit. Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd. 6x ročne. Dostupné na : <http://journal.fsv.cuni.cz/> ISSN 2464-7683.
  časopis

  časopis

 5. CORR, Philip - PLAGNOL, Anke. Behavioral Economics : The Basics. Abingdon : Routledge, 2019. 249 s. The Basics. ISBN 978-1-138-22891-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 6. Financial and Economic Review : Scientific Journal of the Magyar Nemzeti Bank. Budapest : Magyar Nemzeti Bank. 4x ročne. ISSN 2415-9271. Dostupné na : http://english.hitelintezetiszemle.hu/
  časopis

  časopis

 7. LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš - BAUMÖHL, Eduard. Social Aspirations in European Banks: Peer-Influenced Risk Behaviour. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Applied Economics Letters. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4291, 2019, vol. 26, no. 6, pp. 473-479 online. VEGA 1/0402/15, APVV-17-0155.
  článok

  článok

 8. DELTUVAITĖ, Vilma - KAPOUNEK, Svatopluk - KORÁB, Petr. Impact of Behavioural Attention on the Households’ Foreign Currency Savings as a Response to the External Macroeconomic Shocks. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 2, s. 155-177.
  článok

  článok

 9. SCHILLER, Bradley R. - GEBHARDT, Karen. The Macroeconomy Today. 15th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2019. 468 s. The McGraw-Hill Series Economics. ISBN 978-1-260-09851-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. AICMSE-AICBEM 2019. International Oxford Conference Series. AICMSE-AICBEM 2019 (Oxford Conference Series – January 2019) : Proceedings of the 8th Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education, and 6th Academic International Conference on Business, Economics and Management, 21st-23rd January 2019, (Oxford, Great Britain). 1st Edition. Oxford : FLE Learning, 2019. online 106 s. ISBN 978-1-911185-89-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha