Výsledky vyhľadávania

 1. HRABČÁK, Ladislav. Digitálna ekonomika, digitálne služby a daň z digitálnych služieb - hrozba alebo výzva pre normotvorcov? In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. ISSN 1339-3995, 2020, roč. 8, č. 1, s. 15-28.
  článok

  článok

 2. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Specifics of the Supporting Sectors of the Creative Industries in the Slovak Economy. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 49-58 online. VEGA 1/0340/19, I-20-101-00.
  článok

  článok

 3. GOROKHOVA, Anna E. - ZAITSEV, I.A. - SEKERIN, Vladimir D. Data Science Methods in Evaluating Inovative Potential and Innovative Activity of Industrial Enterprise under Conditions of Digital Economy. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2020. ISSN 1805-3246, 2020, č. 1, s. [1-7].
  článok

  článok

 4. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. K zákonu z 9.7.2020 so zameraním na zmeny a doplnenia v zákone o dani z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 12-13, s. 61-70.
  článok

  článok

 5. TANNER, Simon. Delivering Impact with Digital Resources : Planning Strategy in the Attention Economy. 1st Edition. London : Facet Publishing, 2020. 244 s. ISBN 978-1-85604-932-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. ČERVEŇOVÁ, Magdaléna. Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 3, s. [1-10] online. VEGA č. 1/0779/19.
  článok

  článok

 7. JARÝ, Čestmír. Mezoekonomika. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 1805-0638, 2020, roč. 9, č. 1, s. 29-31.
  článok

  článok

 8. MATUŠOVIČ, Martin. The Digital Economy as a Tool for the Sustainability of the Growth of Distribution and Communication. In Digital Science Magazine : [vedecký časopis Fakulty managementu UK]. - Bratislava : Fakulta managementu UK. ISSN 1339-3782, 2020, vol. 7, no. 1, pp. [1-8]. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 9. Transcom 2019. International Scientific Conference of Young Scientists. Transcom 2019 : Book of Abstracts: from 13th International Scientific Conference of Young Scientists on Sustainable, Modern and Safe Transport, 29-31 May 2019, High Tatras, Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic. 1st Edition. Žilina : University of Zilina, 2019. 254 s. ISBN 978-80-554-1565-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. BENITO, María Elena Rodríguez. Deconstructing Marketing: How Should We Approach Marketing in the New Economy? In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 1, no. Special, pp. 74-94.
  článok

  článok