Výsledky vyhľadávania

 1. KAMENSKY, Evgeny. Society. Personality. Technologies: Social Paradoxes of Industry 4.0. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 3-4, pp. 9-13.
  článok

  článok


 2. JOHNSON, Peter. Desať faktorov, ktoré zmenia svet. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Apríl-máj, s. 41.
  článok

  článok


 3. HARFORD, Tim. 50 inventions that shaped the modern economy. New York : Riverhead Books, 2017. 321 s. ISBN 978-0-7352-1613-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. ZAGORŠEK, Branislav. Konkurencieschopnosť v novej ekonomike. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-025-4, s. 68-75 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 5. STRAKOVÁ, Jarmila - PÁRTLOVÁ, Petra. Business management in new global economy. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2017. ISSN 1338-6581, 2017, roč. 6, č. 1, s. 155-166.
  článok

  článok


 6. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Ciele, princípy a priority informatizácie verejnej správy. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 81-87 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. HARUMOVÁ, Anna. The Development of unemployment in Slovakia in the conditions of globalization. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 16th international scientific conference : 5th – 6th october 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - V. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2016. ISBN 978-80-8154-191-9, s. 611-619 CD-ROM. VEGA 1/1067/15.
  článok

  článok


 8. HORVÁTH, Martin. Charakteristika behaviorálnej ekonómie v procese globalizácie a nástupu novej ekonomiky. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 36, s. 384-393.
  článok

  článok


 9. TOMA, Ján. Medzinárodná migrácia pracovných síl v krajinách EÚ v kontexte globalizácie a novej ekonomiky : dizertačná práca. Školiteľ: Magdaléna Přívarová. Bratislava, 2016. 115 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. PAUHOFOVÁ, Iveta - STANĚK, Peter. Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika : (v cykle Paradigmy zmien v 21. storočí). Recenzenti: František Ochrana, Milan Šikula, Štefan Volner. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. 160 s. VEGA 2/0026/15. ISBN 978-80-7144-267-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]