Výsledky vyhľadávania

 1. KAJÁNEK, Tomáš. Taxation of the Digital Economy - Ambitious but Never Ending Policy Making Process of the European Union. In Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij. mižnarodnaja naukovo-praktičnaja konferencija. Rozvitok mižnarodnogo ekonomičnogo spivrobitnictva: mechanizmi ta strategij : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij,19.-20.3.2021, Užgorod, Ukrajina. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2021. ISBN 978-966-992-436-0, pp. 44-49 online.
  článok

  článok

 2. TANNER, Simon. Delivering Impact with Digital Resources : Planning Strategy in the Attention Economy. 1st Edition. London : Facet Publishing, 2020. 244 s. ISBN 978-1-85604-932-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. MATUŠOVIČ, Martin. The Digital Economy as a Tool for the Sustainability of the Growth of Distribution and Communication. In Digital Science Magazine : [vedecký časopis Fakulty managementu UK]. - Bratislava : Fakulta managementu UK. ISSN 1339-3782, 2020, vol. 7, no. 1, pp. [1-8]. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 4. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Specifics of the Supporting Sectors of the Creative Industries in the Slovak Economy. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 49-58 online. VEGA 1/0340/19, I-20-101-00.
  článok

  článok

 5. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. K zákonu z 9.7.2020 so zameraním na zmeny a doplnenia v zákone o dani z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 12-13, s. 61-70.
  článok

  článok

 6. ČERVEŇOVÁ, Magdaléna. Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 3, s. [1-10] online. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 7. FODRANOVÁ, Iveta - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Perspektívy vývoja kolaboratívnej ekonomiky na Slovensku v odvetví cestovného ruchu. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 91-124 [2,064 AH] online.
  článok

  článok

 8. HOCMAN, František. New Challenges for Risk Management in the Digital Economy and Digital Markets. In Organization and Management in the Services’ Sphere on Selected Examples. Scientific Internet Conference. Organization and Management in the Services’ Sphere on Selected Examples : Monograph. - Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. ISBN 978-83-66567-02-3, pp. 25-35 online.
  článok

  článok

 9. HRABČÁK, Ladislav. Digitálna ekonomika, digitálne služby a daň z digitálnych služieb - hrozba alebo výzva pre normotvorcov? In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. ISSN 1339-3995, 2020, roč. 8, č. 1, s. 15-28.
  článok

  článok

 10. GOROKHOVA, Anna E. - ZAITSEV, I.A. - SEKERIN, Vladimir D. Data Science Methods in Evaluating Inovative Potential and Innovative Activity of Industrial Enterprise under Conditions of Digital Economy. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2020. ISSN 1805-3246, 2020, č. 1, s. [1-7].
  článok

  článok