Výsledky vyhľadávania

 1. KAMENSKY, Evgeny. Society. Personality. Technologies: Social Paradoxes of Industry 4.0. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 3-4, pp. 9-13.
  článok

  článok


 2. JOHNSON, Peter. Desať faktorov, ktoré zmenia svet. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Apríl-máj, s. 41.
  článok

  článok


 3. STRAKOVÁ, Jarmila - PÁRTLOVÁ, Petra. Business management in new global economy. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2017. ISSN 1338-6581, 2017, roč. 6, č. 1, s. 155-166.
  článok

  článok


 4. HARFORD, Tim. 50 inventions that shaped the modern economy. New York : Riverhead Books, 2017. 321 s. ISBN 978-0-7352-1613-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. HAJNÍKOVÁ, Tatiana. Dizajn ekonomických systémov v 21.storočí. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s.212-226. VEGA 1/006/15.
  článok

  článok


 6. JENČOVÁ, Juliána - DANKOVÁ, Lenka. Vývoj novej ekonomiky ako dôsledok procesu digitalizácie. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 214-220 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. ZAGORŠEK, Branislav. Konkurencieschopnosť v novej ekonomike. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. ISBN 978-80-7556-025-4, s. 68-75 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 8. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Ciele, princípy a priority informatizácie verejnej správy. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2017 : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4444-3, s. 81-87 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Štvrtá priemyselná revolúcia a jej vplyv na ekonomiku a zdaňovanie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 362-370. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok


 10. EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass. vychádza nepravidelne. Dostupné na : <http://www.eukepass.com/index.php/2-uncategorised/74-euker> ISSN 1339-2786.
  elektronický časopis

  elektronický časopis