Výsledky vyhľadávania

 1. SILNÁ, Karolína. Sociální solidární ekonomika − spravedlivější systém fungování hospodářství a společnosti je možný. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 2, s. 30-31.
  článok

  článok

 2. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. K novele zákona o sociálnej ekonomike. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 4, s. 35-49.
  článok

  článok

 3. PONGRÁCZ, Eva. Social Economy and Social Entrepreneurship – the Manifestation of Social Responsibility in the Era of Globalization. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-6 online. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 4. Enabling Women’s Economic Empowerment : New Approaches to Unpaid Care Work in Developing Countries. Paris : OECD, 2019. 113 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/enabling-women-s-economic-empowerment_ec90d1b1-en> ISBN 978-92-64-57057-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. MICHŇOVÁ, Mária. SWOT analýza základného príjmu vo svete a jeho výška na Slovensku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Iprovement IX. (2019) : Reviewed Proceedings of Posts from an IX. International Scientific Conference. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4676-8, pp. 54-61 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. PONGRÁCZ, Eva. A Szociális gazdaság modellezése a felsőoktatásban. In Az Oktatási struktúrák helyzete Kárpát-medencei összehasonlításban. konferencia. Az Oktatási struktúrák helyzete Kárpát-medencei összehasonlításban : konferencia kiadvány, Párkány, 2019. november 9-10. - [S.l.] : Szövetség a Közös célokért, 2019. ISBN 978-80-972630-3-4, o. 25-35.
  článok

  článok

 7. Economic and Social Development 2019. International Scientific Conference. Economic and Social Development 2019 : Book of Proceedings, 44th International Scientific Conference, 19-20 September 2019, (Split, Croatia). Review Committee: Ana Aleksić, Sandra Raquel Alves, Ayuba Aminu ... [et al.]. 1st Edition. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019. online 384 s. ISSN 1849-7535.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. BELIČKOVÁ, Kornélia. Transformácia, integrácia a univerzálnosť organizácií tretieho sektora v kontexte "Premeny nášho sveta: Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj". In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-7] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 9. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Registrovaný sociálny podnik. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 5, s. 8-13. APVV 16-0602.
  článok

  článok

 10. KORDOŠOVÁ, Alena. Social Enterprise as a Specific Accounting Entity. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 82-86.
  článok

  článok