Výsledky vyhľadávania

 1. ZUBAĽOVÁ, Alena - BOÓR, Matej - KOČKOVIČOVÁ, Jana. The Size of the Shadow Economy as an Indicator of Tax Collection Efficiency. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 125-140.
  článok

  článok

 2. Dny práva 2018 : sborník z konference; Část V.: Interakce práva a ekonomie. Editors: Eva Tomášková, Damian Czudek, Jiří Valdhans. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2019. online 259 s. ISBN 978-80-210-9327-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. VASILEV ALEKSANDAR. Optimal Fiscal Policy in the Presence of VAT Evasion: The Case of Bulgaria. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 4, s. 399-414.
  článok

  článok

 4. HRUŠKA, Lubor - KRAJČÍK, Vladimír - FORMÁNEK, Ivo. The Conceptual Model of Collaborative Economy. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 80-91.
  článok

  článok

 5. MORAVEC, Lukáš - HINKE, Jana - KAŇKA, Stanislav. Stanovení mezery DPH - případ České republiky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 4, s. 450-472.
  článok

  článok

 6. WRITZ, Bill. Watch Out: Paternalism Is Taking Over Europe! In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 114-129.
  článok

  článok

 7. SIKA, Peter. Stavebníctvo ako významný pilier hospodárstva Slovenskej republiky. In Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4503-7, s. 70-78 CD-ROM. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 8. BIČÁKOVÁ, Olga. Nelegální práce. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 6, s. 23-24.
  článok

  článok

 9. ANDRLÍK, Břetislav - STIBŮRKOVÁ, Petra. Stínová ekonomika České republiky. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2017. ISSN 1212-415X, 2017, roč. 17, č. 1, s. 5-17.
  článok

  článok

 10. HUBER, Peter - RAHIMOV, Ulugbek. The Self-selection of workers to the formal and informal in transition economies: evidence from Tajikistan. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 2, pp. 140-164.
  článok

  článok