Výsledky vyhľadávania

 1. PRESPERINOVÁ, Marianna et al. Ekonómia a ekonomika : lexikón odbornej terminológie. In Policajná teória a prax : časopis Akadémie PZ v Bratislave. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2017. ISSN 1335-1370, 2017, roč. 25, č. 1, s. 171-176.
  článok

  článok


 2. Scientia Iuventa 2017. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2017 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, 20. apríl 2017, Banská Bystrica. Recenzenti: Jaroslav Ďaďo, Marian Gúčik ... [et al.]. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. CD-ROM [484 s.]. ISBN 978-80-557-1260-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. Public economics and administration 2017. International scientific conference. Public economics and administration 2017 : proceedings of the 12th international scientific conference : 12th - 13th september 2017, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Editor and technical editor: Ivana Vaňková. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. online [391 s.]. ISBN 978-80-248-4131-1. ISSN 1805-9104.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. 23rd EBES Conference - Madrid. Conference. 23rd EBES Conference - Madrid : proceedings : 27.-29.9.2017, Madrid, Spain [elektronický zdroj]. Volume 1 - 3. 1st ed. Istanbul : EBES, 2017. CD-ROM [1-798, 799-1381, 1382-1848]. ISBN 978-605-67622-1-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. ČERNĚNKO, Tomáš. Efektívnosť miestnej samosprávy 2016 – working paper. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 23-30 CD-ROM. VEGA 1/0965/15.
  článok

  článok


 6. SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília - BEBLAVY, Miroslav. Bonds of steel or bonds of straw? International treaties and anticorruption policy in Slovakia. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 3, s. 290-313.
  článok

  článok


 7. FIFEKOVÁ, Elena. Hospodársko-politické implikácie inštitucionálnej komplementarity. In Vedecké state z výskumných projektov 2015 : [zborník príspevkov] : podporené grantom Nadácie VÚB: Letná škola slovenských ekonómov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4190-9, s. 36-50 CD-ROM. VEGA 1/0313/14.
  článok

  článok


 8. ATKINSON, Anthony B. - STIGLITZ, Joseph E. Lectures on public economics. Princeton : Princeton University Press, 2015. 532 s. ISBN 978-0-691-16641-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]

 9. Scientia Iuventa 2015. Medzinárodná doktorandská konferencia. Scientia Iuventa 2015 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : 23. apríl 2015 Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Editori: Peter Hronček, Lukáš Smerek, Katarína Dubcová. Banská Bystrica : Belianum, 2015. CD-ROM [634 s.]. ISBN 978-80-557-0858-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. MEKON 2015. International scientific conference. MEKON 2015 : the CD of participants’ reviewed papers from 17th international conference : february 4-5, 2015, Ostrava, [Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. CD-ROM [iii, 802 s.]. ISBN 978-80-248-3684-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha