Výsledky vyhľadávania

 1. FUTÓ, Gilbert. Snahy o posilnenie postavenia žien v Spojených štátoch amerických. In Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: Agenda 2030 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4489-4, s. 32-43.
  článok

  článok

 2. WOOD, Ellen Meiksins. Democracy Against Capitalism : renewing historical materialism. London : VERSO, 2016. 300 s. ISBN 978-1-78478-244-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. LÁNSKÝ, Ondřej. Je třeba zavrhnout liberalismus? : k jednomu problému modernity. Praha : Filosofia, 2015. 217 s. ISBN 978-80-7007-439-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. KRAJČOVIČ, Milan. Slovenské národné hnutie v medzinárodnom kontexte : od roku 1820 po vznik Slovenského štátu. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, s.r.o., 2010. 459 s. ISBN 978-80-8095-059-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BARÁTOVÁ, Jana. Feministická filozofia a pokračovanie diskurzu (po rokoch). In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky = actual issues in world economics and politics. - Bratislava : Ekonóm, 2008. ISSN 1337-0715, 2008, roč. 3, č. 2, s. 218-234. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0091440/A2008-2.pdf>
  článok

  článok

 6. KELLER, Jan. Teorie modernizace. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. 194 s. Studie, 46. sv. ISBN 978-80-86429-66-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. FIERKE, Karin M. Critical approaches to international security. reprinted. Cambridge : Polity Press, 2007. 235 s. ISBN 978-07456-3293-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. BARÁTOVÁ, Jana. Simone de Beauvoir a jej Druhé pohlavie vo feministickom diskurze. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky = actual issues in world economics and politics. - Bratislava : Ekonóm, 2006. ISSN 1337-0715, 2006, roč. 1, č. 1, s. 57-70.
  článok

  článok

 9. PORUBÄNOVÁ, Sylvia. Realita a výzvy rodovej rovnosti na Slovensku. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2005. 24 s. ISBN 80-89149-07-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. JUREČKA, Václav. Nobelova cena za ekonomii: šance i pro ženy, aneb proč ji dosud žádná nezískala? In Ekonomická revue : odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. ISSN 1212-3951, 2004, roč. 7, č. 2, s. 69-82.
  článok

  článok