Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 764  
Vaša otázka: Heslá = "emisie"
 1. PERNICKÝ, Jakub. Defining the Current Issues Preventing Natural Transition to Electric Vehicles (EVs). In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, s. 207-222.
  článok

  článok

 2. SEDLÁČEK, Karel. Evropa odstraní uhlík. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2024. ISSN 1802-4599, 2024, roč. 18, č. 1, s. 56-57.
  článok

  článok

 3. ZBOŘIL, Josef. EU ETS v souvislostech, dopady a možná východiska. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2024. ISSN 1802-4599, 2024, roč. 18, č. 1, s. 50-55.
  článok

  článok

 4. STEINHAUSER, Dušan - KITTOVÁ, Zuzana - KHÚLOVÁ, Lucia. Relationship Between CO2 Emissions and Trade: The Case of the EU. - Registrovaný: Scopus. In Intereconomics : Review of European Economic Policy. - Heidelberg : Springer-Verlag, 2024. ISSN 0020-5346, 2024, vol. 59, no. 1, pp. 41-47. VEGA 1/0398/22, VEGA 1/0270/22, VEGA 1/0689/23.
  článok

  článok

 5. CHOCHOLATÁ, Michaela. Low Carbon and Greener Europe Priority as a Challenge for Heating in Slovakia. In EURO 2024. European Conference on Operational Research. EURO 2024 Copenhagen : 33rd European Conference on Operational Research. - Ballerup : DIS Congress Service, 2024. ISBN 978-87-93458-26-0, pp. 394-395.
  článok

  článok

 6. SOUČEK, Ivan. Je dosažení uhlíkové neutrality průmyslu reálné? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2024. ISSN 1802-4599, 2024, roč. 18, č. 2, s. 52-53.
  článok

  článok

 7. Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. Zborník zostavili: Malgorzata A. Jarossová, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Małgorzata Krzywonos, Renáta Benda - Prokeinová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 149 s. [11,10 AH]. VEGA 1/0398/22. ISBN 978-80-225-5091-8.
 8. STEINHAUSER, Dušan. Vývoj emisií skleníkových plynov v krajinách EÚ a vo vybraných tretích krajinách s ťažiskom na emisie v poľnohospodárstve. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 131-140. VEGA 1/0398/22.
  článok

  článok

 9. ČERVENKA, Peter - HLAVATÝ, Ivan. Uhlíková neutralita v automobilovom priemysle. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 14-20. VEGA 1/0398/22.
  článok

  článok

 10. FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Ivana et al. Stability and Sustainability of Enterpreneurship – Complementarity or Substitution? In Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development : International Scientific Journal. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2023. ISSN 1339-3367, 2023, vol. 12, no. 2, s. 64-70.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.