Výsledky vyhľadávania

 1. LEGÉŇ, Marek. Drahý zelený prerod. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 22. júna 2017, roč. 27, č. 25.
  článok

  článok


 2. PRESSBURG, Adrian Peter. Pod kórejským sudom pušného prachu sa rozhorelo. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 4. mája 2017, roč. 27, č. 18, s. 44-45.
  článok

  článok


 3. ZÁBORSKÝ, Ján. Hlasy z Černobyľa neutíchajú. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 28. apríla 2016, roč. 26, č. 17, s. 12-16.
  článok

  článok


 4. PRESSBURG, Adrian Peter. Irán sa dočkal. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 28. januára 2016, roč. 26, č. 4, s. 40-41.
  článok

  článok


 5. JURINA, Ľubomír. Nemeckí vedci zdvojnásobili šancu na večnú energiu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 7. januára 2016, roč. 26, č. 1, s. 40-41.
  článok

  článok


 6. TÉREKOVÁ, Soňa. Zur Entwicklung des gesellschaftspolitischen Klimas hinsichtlich der Nuklearenergie in den deutschsprachigen Ländern. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 6. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 5. a 6. novembra 2015 [v Bratislave] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4252-4, s. 154-163 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. HLAVOVÁ, Natália. Obnoviteľné zdroje energie v čínskej ekonomike. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 444-454 online. I-16-105-00.
  článok

  článok


 8. LAJČIAK, Milan. Kórejský polostrov a geopolitika záujmov v roku 2016. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 729-751 online.
  článok

  článok


 9. Japonská jaderná energetika po roce 2011. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2016. ISSN 1802-4599, 2016, roč. 10, č. 4, s. 32-35.
  článok

  článok


 10. MRÁZ, Stanislav - LIPKOVÁ, Ľudmila - BROCKOVÁ, Katarína. Economic sanctions against Iran and their effectiveness. - Registrovaný: SCOPUS. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2016. ISSN 1993-6788, 2016, no. 8, pp. 22-28.
  článok

  článok