Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 275  
Vaša otázka: Heslá = "energia atómová"
 1. KUHNOVÁ, Lenka - STRIČÍK, Michal. Skúmanie výhod a výziev uhoľných elektrární v kontexte jadrovej energetickej transformácie. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1335-7808, 2023, roč. 23, č. 12, s. 2-5. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 2. KUHNOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra - BOSÁK, Martin. The Boom in Nuclear Energy and Its Impact on the Environment. In ETIKUM 2023. International Scientific Conference. ETIKUM 2023 : zbornik radova. - Novi Sad : University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, 2023. ISBN 978-86-6022-617-6, s. 233-236. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 3. ČULKOVÁ, Katarína - WEISS, Roland. Economic Assessment of the Construction of the Nuclear Energy Waste Repository. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2023. ISSN 2585-8785, 2023, vol. 16, no. 1-2, pp. 5-15. VEGA 1/0430/22, KEGA 013TUKE-4/2023, ITMS 3131011T564.
  článok

  článok

 4. KUHNOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra - BOSÁK, Martin. Posudzovanie scenárov energetickej transformácie vo svete a v krajinách EÚ. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5130-4, s. 69-85. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 5. SEDLÁČEK, Karel. USA nemají kam ukládat jaderný odpad. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 72-73.
  článok

  článok

 6. Chytá jadrová energetika druhý dych? In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2022. ISSN 1337-9798, 2022, roč. 14, č. Zima/Winter, s. 24-25.
  článok

  článok

 7. ANDREJOVSKÝ, Pavol - GAJDOŠ, Jozef. Zelená energia je aj jadrová energia. In STEP 2021. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP 2021 : 11.11.2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4908-0, s. 62 online.
  článok

  článok

 8. DYTRYCH, Simon. V EU probíhá bitva o jádro. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 1, s. 26-27.
  článok

  článok

 9. HRÁBEK, Lukáš - FIŠER, Matěj. Greenpeace - organizace, která měla virální obsah dřív, než všichni ostatní. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2020. ISSN 1211-5622, 2020, roč. 30, č. 2, s. 10-11.
  článok

  článok

 10. ROMANOVA, Anna. Features and Trends of the Chernobyl Tourism Development. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 183, no. 5-6, s. 134-141.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.