Výsledky vyhľadávania

 1. Energetika budúcnosti ponúka inteligentné riešenia. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 3, s. 24-25.
  článok

  článok


 2. Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Spracovaný v EKO-INDEX. Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín. 4x ročne. ISSN 1802-4599. Dostupné na : http://www.pro-energy.cz
  časopis

  časopis


 3. KULTAN, Jaroslav. Manažment v energetike: ako by malo vyzerať rozhodovanie o výbere OZE? In TZB Haustechnik. - Bratislava : Jaga Group, 2018. ISSN 1210-356X, 2018, roč. 26, č. 2, s. 22-26.
  článok

  článok


 4. ROSER, Christoph. Faster, better, cheaper in the history of manufacturing : from the stone age to lean manufacturing and beyond. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2017. xxi, 411 s. Business & management. ISBN 978-1-4987-5630-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. ŠISER, Roman. Kdo je inovátor? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 3, s. 21.
  článok

  článok


 6. Statistical handbook of Japan 2017. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2017. 197 s. ISSN 0081-4792. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. BAYER, Juraj. Energetické náklady a ich dopad na konkurencieschopnosť energeticky náročných odvetví. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 15-26.
  článok

  článok


 8. Driving Performance at Mexico's Energy Regulatory Commission. Paris : OECD, 2017. 110 s. The Governance of Regulators. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/driving-performance-at-mexico-s-energy-regulatory-commission_9789264280830-en> ISBN 978-92-64-28082-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Driving Performance at Mexico's Agency for Safety, Energy and Environment. Paris : OECD, 2017. 99 s. The Governance of Regulators. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/driving-performance-at-mexico-s-national-agency-for-safety-energy-and-environment_9789264280458-en> ISBN 978-92-64-28044-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. BOSÁK, Martin. Biomass production on reclaimed areas tailing ponds. In Biomass volume estimation and valorization for energy. - Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-2937-0, pp. 315-340 [1,75 AH]. VEGA 1/0936/15.
  článok

  článok