Výsledky vyhľadávania

 1. VRÁNA, Michael - HOLBA, Marek. Čistírenství a zemědělství ve světle cirkulární ekonomiky. In TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). - Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1, s. [1-12].
  článok

  článok

 2. ZIMOVÁ, Magdaléna - MATĚJŮ, Ladislava. Oběhové hospodářství a zdraví. In TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). - Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1, s. [1-3].
  článok

  článok

 3. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Green Roof´s Project - Environmental Solution for the People and the Company. In Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment. Scientific Council. Management Mechanisms and Development Strategies of Economic Entities in Conditions of Institutional Transformations of the Global Environment: Collective Monograph in 2 Vol. : Publication at the Meeting of the Scientific Council, 08th January 2019, Minutes No. 1-19, (Riga, Latvia). - Riga : Landmark SIA, 2019. ISBN 978-9984-891-06-4, s. 59-75 online. VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok

 4. BACULÁKOVÁ, Kristína. Solutions for a Smart Urban Environment Air Quality, Transport and Energy Systems: Knowledge from Helsinki and Lessons to be Learned for Bratislava. - registrovaný: Scopus. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2019, vol. 41, no. 2, pp. 8-15. EDGE 692413.
  článok

  článok

 5. Obchodníci sa pripravujú. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2019. ISSN 1337-9798, 2019, roč. 11, č. Leto/Summer, s. 52.
  článok

  článok

 6. Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: SCOPUS. Bratislava : Geografický ústav SAV. 4x ročne. ISSN 0016-7193. Dostupné na : http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=9
  časopis

  časopis

 7. HANULÁKOVÁ, Eva - DAŇO, Ferdinand - DRÁBIK, Peter. Approaches to Education in the Field of Management, Marketing and Enviromental Consulting. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 84-91. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok

 8. CZYZEWSKI, Bazyli - MATUSZCZAK, Anna - MUNTEAN, Andreea. Approaching Environmental Sustainability of Agriculture: Environmental Burden, Eco-Efficiency or Eco-Effectiveness. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 7, s. 299–306.
  článok

  článok

 9. LE, Truc Linh et al. Evaluation of Total Factor Productivity and Environmental Efficiency of Agriculture in Nine East Asian Countries. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 6, s. 249-258.
  článok

  článok

 10. ČIEFOVÁ, Michaela. No More Disposable Plastics in Slovakia. In Weekly Briefing. - Budapest : China CEE Institute, 2019. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 17, no. 3, pp. 1-4 online. Dostupné na : <https://china-cee.eu/2019/07/02/slovakia-social-briefing-no-more-disposable-plastics-in-slovakia/>
  článok

  článok