Výsledky vyhľadávania

 1. Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Geografický ústav SAV. 4x ročne. ISSN 0016-7193. Dostupné na : http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=9
  časopis

  časopis

 2. SOTARAUTA, Markku et al. The Many Roles of Change Agency in the Game of Green Path Development in the North. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 2, pp. 92-110.
  článok

  článok

 3. RADINA, Nadezhda - BOBKOVA, Sofya. International Obligations on Atmosphere and Climate Protection in Media Discourse: Propaganda Models of Russian and US Media. In Communication Today : Scientific Journal from the Mass Media and Marketing Communication Field. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. ISSN 1338-130X, 2021, vol. 12, no. 1, pp. 130-146.
  článok

  článok

 4. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. (ed.): Milena Helmová ; recenzenti: Radoslav Štefančík, Eva Stradiotová. 1. vydanie. Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. 140 s. [7 AH]. ISBN 978-80-972278-7-6.
 5. BACULÁKOVÁ, Kristína - ČIEFOVÁ, Michaela. Environmentálne povedomie študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 7-20 online. VEGA 1/0812/19.
  článok

  článok

 6. ČERNOTA, Mikuláš. Životné prostredie a aplikácia princípov udržateľnosti v rámci prírodných zdrojov Číny. In Čína a její partneři: interakce v eurasii. - Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1877-5, s. 123-145.
  článok

  článok

 7. Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká geografická společnost. 5x ročne. ISSN 1210-3004. Dostupné na : www.geograficke-rozhledy.cz
  časopis

  časopis

 8. DE LAURENTIS, Carla. Mediating the Form and Direction of Regional Sustainable Development: The Role of the State in Renewable Energy Deployment in Selected Regions. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2020. ISSN 1461-7145, 2020, vol. 27, no. 3, pp. 303–317.
  článok

  článok

 9. BODO, Tombari - GIMAH, Batombari Gbidum. The Pollution and Destruction of the Niger Delta Ecosystem in Nigeria: Who is to be blamed? In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 5, pp. 161-182.
  článok

  článok

 10. KARKALÍKOVÁ, Marta. Ekodizajn ako súčasť manažérstva environmentu. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 46-53 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok